Nazivanje ratnih zločina pravim imenom

U sarajevsku kinu Meetin Point je 25. februara 2020. predstavljena publikacija pod naslovom “Nazivanje ratnih zločina pravim imenom“ i održana panel diskusija u kojoj su sudjelovali Lejla Gačanica, Midhat Izmirlija, Denis Džidić i Valentina Gagić Lazić. Publikaciju su objavili TRIAL u Bosni i Hercegovini i forum ZFD - Bosnia and Herzegovina, koji se nadaju da će ona doprinijeti napuštanju nenaučnog karaktera interpretacije događaja tokom 90-ih godina i poslužiti za “pokretanje konstruktivnog diskursa o neophodnosti donošenja zakona o zabrani poricanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.’’ Na početku predstavljanja su se čule izjave svjedoke o tome na koji način se u javno diskursu predstavljaju zločini (Od Foče do Prijedora), a opći zaključak i poslije panela mogao bi se svesti na izjavu jednog svjedoka, emitiranu na početku panela, da “proces suočavanja s prošlošću ide jako sporo i ne postoji nijedan minimum te civilizacijske geste da se učini onaj jedan mali mali korak da se barem prizna ono što je ovdje počinjeno”. Zato su i ovakve publikacije, kao i javne debate, važne da se doprinese nužnosti suočavanja sa prošlošću, i “nazivanju ratnih zločina pravim imenom”. Zaključak publikacije je da je nužno zakonsko regliranje zabrane negiranja, minimiziranja, odobravanja ili opravdavanja ratnih zločina. Ako to nije moguće napraviti na državnom nivou onda prihvatljivi mogu biti i entitetski zakoni kako bi se barem smanjio prostor na kojem je to sada dozvoljeno. Naravnom, kako i publikacija sugerira, zakonsko rješenje neće biti dovoljno, ali je to prvi korak da se mijenja društvena svijest u vezi sa počinjenim ratnim zločinima.

U diskusiji su pokrenuta brojna pitanja u vezi s imenovanjem ratnih zločina i suočavanja sa tragičnim posljedicama rata. Izdavači planiraju slične debate organizirati diljem Bosne i Hercegovine.

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.