Derviš M. Korkut: Biografija

El-Kalem i Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka iz Sarajeva upravo su objavili knjigu pod naslovom „Derviš M. Korkut: A Biography. Rescuer of the Sarajevo Haggadah“ autora Hikmeta Karčića. Kakav je bio životni put Derviša M. Korkuta? Gdje se školovao? Gdje je radio? Kakav je njegov angažman u toku Prvog svjetskog rata? Zašto se uključio u politički život Bosne i Hercegovine između dva svjetska rata? Kako je postao muftija Travnički, i zašto je to muftijstvo ubrzo ukinuto? Kako se zaposlio na Cetinju? Šta je radio u Zemaljskom muzeju? Kakav je udio Derviša M. Korkuta u spašavanju Haggade? Šta je radio u Odboru narodnog spasa? Šta je o Korkutu mislio Vejsil Ćurčić, direktor Zemaljskog muzeja poslije 1943. godine? Kako je i zbog čega uhapšen i zatvoren u zenički zatvor? Kako je živio poslije izlaska iz zatvora? Šta je pisao?

Knjiga je pisana na engleskom jeziku.

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.