Ideje o transformaciji JugoslavIje 1990-ih godina

Ideje o transformaciji JugoslavIje 1990-ih godina

Udruženje za modernu historiju je objavilo knjgu „Ideje o transformaciji JugoslavIje 1990-ih godina“. Riječ je o zborniku radova u kojem pišu Božo Repe, Dubravka Stojanović, Milivoj Bešlin, Husnija Kamberović, Branimir Janković, Vera Katz, Adnan Prekić i Petar Todorov.

Trideset godina od raspada Jugoslavije diskusije o pravim razlozima koji su doveli do njenog nestanka još uvijek su opterećene aktuelnim političkim odnosima postjugoslavenskih zemalja. Historiografije su ponudile obilje interpretacija, koje će se vremenom još više umnožavati. Ohrabruju neki pokušaji da se kroz saradnju postjugoslavenskih historičara u zajedničkim projektima doprinese boljem razumijevanju procesa koji su doveli do nestanka Jugoslavije.

Ova zbornik, nastao kao rezultat projekta podržanog od Fondacije Heinrich Böll, nudi nove perspektive i otvara niz novih pitanja u vezi s idejama o transformaciji Jugoslavije krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina.

Knjiga se može besplatno preuzeti na ovom linku

25.12.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.