Uručena i nagrada za doprinos razvoju bibliotekarstva "Mustafa Ćeman"

Uručena i nagrada za doprinos razvoju bibliotekarstva "Mustafa Ćeman"

U okviru "Dana grada Tešnja", u Općoj biblkioteci Tešanj je 22. decembra 2021. održan okrugli sto na temu"Autorska prava i biblioteke". Predavač je bila profesorica sa Pravnog fakulteta iz Sarajeva prof. dr. Iza Razija Mešović.Učešće u radu su uzele sve biblioteke Zeničko dobojskog kantona, školske biblioteke kao i gosti iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke, MONKS ze-do kantona i druge zvanice. Tom prilikom je po 12.put uručena i nagrada za doprinos razvoju bibliotekarstva "Mustafa Ćeman".

Ovogodišnja dobitnica je Isma Kamberović iz Sarajeva.

Ocjenjivački odbor Nagrade »Mustafa Ćeman« za 2021. godinu čine mr. Nina Bunjevac-Salkić (prošlogodišnji laureat Nagrade), doc. ddr. Almina Alagić i književnik Amir Brka kao predsjednik.

Konkurs je objavljen 30. novembra 2021. godine i bio je otvoren 15 dana, a Ocjenjivački odbor je na sastanku održanom 17. decembra u Tešnju ostvario uvid u prispjele prijedloge i prateću dokumentaciju. Ustanovljeno je da je dostavljeno šest prijedloga i da svi ispunjavaju propozicije Konkursa.

Predloženi su Nevzeta Rustemović, Dženana Tuzlak, Fahrudin Sinanović, Isma Kamberović, Amela Hodžić i Hatidža Demirović. Nakon detaljnog razmatranja obrazloženja dostavljenih uz prijedloge i obavljene rasprave, Ocjenjivački odbor je zaključio da se izdvajaju Dženana Tuzlak, Isma Kamberović i Hatidža Demirović, a prednost je na koncu data kandidatu čiji se ukupni doprinos razvoju bibliotekarstva naglašeno ističe, pa je jednoglasno donesena odluka da Nagrada »Mustafa Ćeman« za 2021. godinu pripadne Ismi Kamberović.

O b r a z l o ž e n j e

Isma Kamberović rođena je 4.1.1966. godine u Miljanovcima kod Tešnja. Osnovnu školu završila je u Miljanovcima, a srednju Mašinsko-tehničku u Tešnju. Diplomirala je na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine. Na osnovu odluke rukovodstva Bošnjačke zajednice kulture "Preporod", formirala je 1992. godine specijalnu biblioteku pri "Preporodu" koja podržava kako "Preporodove" tako i druge naučno-istraživačke projekte. Tu i danas radi kao viša bibliotekarka i voditeljica Biblioteke, a također je sekretarica Redakcionog odbora Godišnjaka BZK "Preporod" od njegova pokretanja 2001. godine. Pored redovnih bibliotečkih poslova, bavi se biografskim i bibliografskim istraživanjima, a u Godišnjaku je i autorica rubrike "Sudionici naše prošlosti", gdje je objavila veliki broj biografskih tekstova o istaknutim Bošnjacima.

Biblioteka BZK "Preporod" izrazito je značajna i prepoznatljiva upravo zbog posvećenog i kompetentnog bibliotekarskog, bibliografskog i biobibliografskog rada Isme Kamberović koja je svih 30 godina, od formiranja Biblioteke, jedini njen uposlenik, što je, s obzirom na ostvarene rezultate, činjenica koja fascinira kao jedinstven slučaj u povijesti bibliotečke prakse u Bosni i Hercegovini. Bez presedana je, naime, situacija u kojoj jedna ličnost biblioteku administrira i institucionalno izgrađuje od njenog osnutka do ostvarenja širokog i neupitnog javnog ugleda, a pri tom obavlja sve bibliotekarske poslove i istovremeno ostvaruje iznimne stručno-naučne rezultate.

Usljed navedenoga, Ocjenjivački odbor smatra da je Isma Kamberović zavrijedila sva stručna i općenito javna priznanja, te da itekako zaslužuje Nagradu »Mustafa Ćeman«, a to potvrđuje i njena bibliografija koja je u prilogu.

Mr. Nina Bunjevac-Salkić, član doc. ddr. Almina Alagić, član Amir Brka, predsjednik

Izvor: Opća biblioteka Tešanj.

22.12.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.