Savremeni Balkan. Izazovi 21. stoljeća

Savremeni Balkan. Izazovi 21. stoljeća

Izdavačka kuća „Tendril“ je objavila knjigu „Contemporary Balkans. The Challenges of the 21st century“. Rječ je o zborniku radova koji je uredio prof. Aleksandar Kostov, dopisni član Bugarske akademije nauka. Knjiga je predstavljena 21. decembra 2021. u Institutu za balkanske studije i Centru za trakologiju (IBSCT) pri Bugarskoj akademiji nauka, a posvećena izazovima sa kojima se Balkan suočava na početku nove decenije 21. stoljeća. Knjiga nudi akademsku analizu procesa koji se odvijaju u regionu u kontekstu sve kompliciranijih međunarodnih odnosa i tranzicije iz jedne krize u drugu. Uzimaju se u obzir i evropske integracije i proširenje NATO-a sa njihovim dostignućima i problemima na evropskom jugoistoku. Knjiga predstavlja glavne trendove u razvoju svake od zemalja regiona u unutrašnjoj i spoljnoj politici, naglašavajući glavne prioritete u oblasti ekonomije, politike i sigurnosti, kao i postojeće probleme sa mogućnošću sukoba i nestabilnosti. Posebna pažnja je posvećena uticaju spoljnih faktora na region. U tom cilju, knjiga obuhvata tri poglavlja koja pokazuju mjesto balkanskih zemalja u promjeni strategije i ponašanja EU, NATO-a i Rusije.

Dio o Bosni i Hercegovine je pisao Aleksandar Kostov, u kojem raspravlja kolike su šanse Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, a koliko je ona mogući izvor regionalne nestabilnosti („Bosnia and Herzegovina: Potential for EU Membership or for Regional Instability“).

Izvor: The Institute of Balkan Studies.

22.12.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.