Antiturski narativi o Bosni

Adnan Jahić, profesor Univerziteta u Tuzli, piše o knjizi Edina Radušića pod naslovom „’BOSNIAN HORRORS’. Antiturski narativi o Bosni u britanskom javnom diskursu i njihove političke posljedice 1875-1878.“ Knjigu je krajem 2019. objavilo Udruženje za modernu historiju iz Sarajevu.

U svom osvrtu Jahić, između ostalog, piše: „U svojoj novoj knjizi Edin Radušić detaljno istražuje i eksplicira artikulaciju protuosmanskog diskursa čija je središnja figura liberalni političar i višegodišnji britanski premijer William Gladstone, koji je zajedno sa drugim autorima, novinarima, putopiscima, pamfletistima, iskoristio britansku štampu i britansko javno mnijenje kao oruđe pritiska na konzervativnu britansku vladu da uskrati podršku Turcima Osmanlijama u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj i doprinese što bržem okončanju neposredne osmanske vlasti u ovim zemljama.“

Čitav osvrt dostupan na linku Antiturski narativi

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.