NASLEĐE RIMA: Evropa i Mediteran

NASLEĐE RIMA: Evropa i Mediteran

Izdavačka kuća CLIO iz Beograda objavila je knjigu „NASLEĐE RIMA: Evropa i Mediteran od 400. do 1000. godine“ autora Krisa Vikama. Riječ je o knjizi koja rani period evropskog srednjovekovlja rasvjetljava iz ugla političke, društvene, ekonomske i kulturne historije, sa posebnim fokusom na to kako su se tokom ovog perioda mijenjali obrasci političkog i ekonomskog organizovanja u zapadnoj Evropi, istočnoj Evropi i islamskom svijetu, od Bliskog Istoka do Španije. Period koji proučava, autor vidi kao samosvojan predmet naučnog zanimanja koji iziskuje da mu se pristupi sa interdisciplinarnog stanovišta. Shodno tome, u knjizi su predstavljeni ne samo rezultati novih tendencija u historiografiji, već i u arheologiji i drugim srodnim oblastima koje posljednjih decenija korjenito mijenjaju naše viđenje srednjega vijeka. Cjelokupno razmatranje, kao svojevrsna kruna Vikamove duge i uspješne univerzitetske i naučne karijere, zasnovano je na rijetkom uvidu u relevantnu literaturu i širok dijapazon izvora, što pisanih što materijalnih. Imajući to na umu, djelo pred nama treba posmatrati i kao dragocjen bibliografski resurs za eventualna nova, samostalna traganja na polju ranosrednjovekovnih studija.

Kris Vikam je britanski historičar i akademik, profesor emeritus srednjovekovne historije na Oksfordskom univerzitetu. Prethodno skoro trideset godina svoje karijere proveo je na Univerzitetu u Birmingemu. Autor je brojnih nagrađivanih knjiga i stručnih radova u kojima se bavi istraživanjem srednjovjekovne društvene historije, fokusirajući se s jedne strane na ekonomsku historiju i arheologiju, a sa druge, na kulturnu historiju i politiku.

Uvod se može pogledati ovdje.

Izvor: Clio

13.11.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.