Tekovine rimske kulture na prostoru sarajevske regije

Tekovine rimske kulture na prostoru sarajevske regije

Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“, organizira online konferenciju „Tekovine rimske kulture na prostoru sarajevske regije“. Učesnici konferencije su historičari/historičarke i arheolozi/arheologinje: Dženana Kahriman, koja će govoriti o Rimskom osvajanju sarajevske regije, Ivana Božić će govoriti o Aqua S… kao najstarijem urbanom kompleksu na tlu Sarajeva, Fadil Hadžiabdić o Sarajevu u kasnoantičkom periodu, Sanda Hasagić Terzić o Rimskoj kulturi i umjetnosti na području sarajevske regije, Adisa Lepić o Ranovizantijskim oklopnim lamelama sa lokaliteta Ilinjača u Gornjem Kotorcu kod Sarajeva, Najda Durmo o Rimskom naslijeđe kao turističkom potencijalu te Salmedin Mesihović o nepoznatu „Rimu“ u Sarajevu.

Konferencija, koja se odvija pod pokoviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, se održava 18. novembra 2021. (četvrtak), u 18:00 sati, a moći će se pratiti preko Zoom platforme te facebook profila Udruženja „BATHINVS“.

13.11.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.