Slovo o Mostaru

Slovo o Mostaru

Fakultet humanisitčkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru organizuje 5. međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Slovo o...“. Ove godine u pitanju je „Slovo o Mostaru“. Konferencija će se održati u Mostaru 20. i 21.10. 2021. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. (od 9.30 sati). Suorganizator ovogodišnjeg skupa je Regionalno društvo BZK „Preporod“ Hercegovina. Organizacijom ove konferencije Fakultet humanističkih nauka nastavlja sa tradicijom istraživanja hercegovačkih tema. Do sada su organizovali četiri skupa i objavili četiri zbornika radova („Slovo o Maku Dizdaru“, „Slovo o A. B. Šimiću, Z. Džumhuru i A. Šantiću“, „Slovo o Hamzi Humi“, „Slovo o Aliji i Isakoviću i Mirku Kovaču“).

Naučni skup Slovo o Mostaru će raditi u dvije sekcije: 1. Historija, etnologija i kulturna baština, te 2. Filologija.

Na skupu će učestvovati 65 naučnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Rumunije.

Posebna sekcija će se baviti historijom i arheologijom, u kojoj će se rasopravljati o Mostaru kroz antiku, srednji vijek, novi vijek i savremeno doba.

Program je dostupan ovdje.

Izvor: Fakuktet humanističkih nauka.

19.10.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.