KONGRES ISTORIČARA MEDICINE

KONGRES ISTORIČARA MEDICINE

Srpsko lekarsko društvo organizira XII KONGRES ISTORIČARA MEDICINE pod naslovom "800 GODINA SRPSKE MEDICINE". Kongres će se od 14. do 18. septembra 2021. održati u Domu Srpskog lekarskog društva (Kraljice Natalije 3/I) u Beogradu.

Kongres će se baviti raznim temama. Jedan dio će biti posvećen biografijama značajnih srpskih ljekara kroz historiju, a potom će se govoriti o medicini u srednjem vijeku, kako su se tokom historije pojavljivale i liječile pojedine bolesti (kuga, španska gripa itd), o narodnom zdravlju, razvoju specijalističkih grana u medicini i razvoju zdravstvenih ustanova, medicinskoj terminologiji i leksikografiji.

Ovaj kongres historičara medicine u Beogradu još jednom podsjeća na važnost širenja istraživačkih polja u historiji. U Bosni i Hercegovini su nastajala i određena djela iz historije medicine (Samuel Elazar i Ajnija Omanić su 1980. objavili Bibliografiju medicinskih djela u SRBiH do 1895 – drugo izdanje se pojavilo 2020), ali to još uvijek nije dovoljno da potakne mlade historičare da se bave ovim temama. Ohrabrujuće su knjige koje je u Banjoj Luci objavilo Udruženje arhivskih radnika i Arhiv Republike Srpske (Banjalučki ljekari u Kraljevini Jugoslaviji, Higijenski zavod u Banjoj Luci 1929-1945), određeni naslovi u drugim gradovima Bosne i Hercegovine o povijesnom razvoju lokalnih zdravstvenih ustanova (Konjic – o čemu su pisali Sulejman Mulić i Jusuf Mulić, Gradačac – o čemu je pisao Esad Zukić i slično), a i časopis Historia Moderna pokazuje otvorenost i za ta istraživanja. Časopis Acta Medica Academica, kojeg u Akademiji nauka i umjetnosti uređuje akademik Husref Tahirović, ohrabrujući je i za razvoj naše historiogrfaije na tom polju.

Izvor: Srpsko lekarsko društvo.

14.09.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.