Kontroverze o ratovima 1990-ih

Kontroverze o ratovima 1990-ih

Udruženje za modernu historiju je početkom 2021. objavilo zbornik radova „Ratovi 1990-ih u regionalnim historiografijama: kontroverze, interpretacije, nasljeđe – zbornik radova“. Zbornik je nastao na osnovu izlaganja studenata master i doktorskih studija u okviru projekta udruženja Krokodil, pod naslovom Ko je prvi počeo – historičari protiv revizionizma, sa treće ljetne škole, održane u Beogradu tokom februara 2020. godine. Ovom prilikom su studenti razgovarali o različitim interpretacijama, načinima komemoriranja i načinima obilježavanja osjetljivih ratnih zbivanja tokom devedesetih koja u javnom diskursu predstavljaju „neuralgične“ tačke oko kojih uglavnom nema konsenzusa.

O tom zborniku Edin Omerčić piše u časopisu Historia Moderna 2/2021. Osvrt možete čitati na ovom linku.

20.08.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.