Književnost i historiografija

Književnost i historiografija

Hrvatska sveučilušna naklada iz Zagrena je objavila knjigu pod naslovom Književnost i historiografija. Književnopovijesne studije, koja okuplja najvećim dijelom posvećenih starijoj hrvatskoj književnosti u Bosni i Hercegovini i njezinoj prezentaciji u povijestima književnosti. Ovaj segment hrvatske književnosti autorica Iva Beljan Kovačić promatra kao dio šireg fenomena kulture franjevaca Bosne Srebrene, koja je u predmodernom razdoblju obuhvaćala i zagorsku Dalmaciju, Slavoniju, Srijem, Bačku, Banat i južnu Ugarsku. Tekstove povezuje i interes za proučavanje odnosa historiografskog i književnoumjetničkog aspekta ove književne tradicije.

Prvi dio knjige bavi se poetikom starije hrvatske (franjevačke) književnosti u Bosni i Hercegovini i njezinim odnosom prema historiografskom pismu, a zatim i utjecaju koji je ova književnost - samostanske kronike – imala na pripovjedače 20. i 21. stoljeća (Ivu Andrića, Miljenka Jergovića, Josipa Mlakića, Enesa Karića). Drugi dio knjige istražuje kako je hrvatska književnost Bosne i Hercegovine prezentirana i vrednovana u hrvatskoj i bosanskohercegovačkoj znanosti o književnosti.

Knjiga Književnost i historiografija bavi se nedovoljno proučenim segmentom starije hrvatske književnosti nastalim na tlu današnje Bosne i Hercegovine. Koncentrira se na plodne odnose te književne tradicije s historiografskim pismom te na njezin utjecaj na suvremene pripovjedače. Baveći se njezinom statusom u povijestima književnosti autorica predlaže nove načine njezina književnopovijesnog prezentiranja i vrednovanja, smještajući je u kontekst franjevačke književnosti Bosne Srebrene, te bosanskohercegovačke i hrvatske kulture.

Izvor: Hrvatska sveučilišna nalnada

Preuzeto sa: Historiografija.hr

21.07.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.