Koga je danas briga za bivšu Jugoslaviju?

Koga je danas briga za bivšu Jugoslaviju?

„Who cares about the former Yugoslavia nowadays?“ (Koga je danas briga za bivšu Jugoslaviju?). Ovako počinje knjiga koju je pod naslovom „Researching Yugoslavia and its Aftermath. Sources. Prejudices and Alternative Solutions“ objavila izdavačka kuća Springer (ovu je izdavačku kuću davne 1842. u Berlinu otvorio Julius Springer). Knjiga, koju su uredili Branislav Radeljic i Carlos Gonzalez-Villa, pokazuje koliko je važno istraživati razne aspekte postojanja jugoslavenske države, te na koji način se provode ta istraživanja. Knjiga se od dosadašnjih knjiga o historiji Jugoslavije razlikuje po tome što u prvi plan stavlja iskustva (lična i metodološka) istraživača jugoslavenske historije, a ne sama istraživačka pitanja. Autori dolaze iz različitih zemalja. Zbornik sadrži 12 članaka, a podijeljena je u dva dijela. Prvi dio „Brotherhood and (Dis)unity“ („Bratstvo i (ne) jedinstvo“), bavi se kontradikcijama i metodološkim dilemama s kojima se susreću istraživači u nizu konkretnih slučajeva izgradnje jugoslovenske države (istraživanje partizanskog pokreta, Golog otoka, izgradnje Novog Beograda, antifašističkog kulturnog nasljeđa u kontestu rasta populizma, obrazovne politike kroz učenje jezika, važnosti arhivskih istraživanja kroz uporednu analizu sadržaja arhivskih fondova evropskih institucija i Diplomatskog arhiva Ministarstva vanjskih poslova Srbije koja se bavi odnosima Evropske zajednice i Jugoslavije).

Drugi dio knjige „Dissolution and After“ se fokusira na razne aspekte nasilng raspada Jugoslavije i onoga što je uslsijedilo nakon raspada (revizionistički narativi istraživanja Jugoslavije, iskustva terenskog istraživanja procesa sticanje nezavisnosti Slovenije, medijski diskurs o bombardovanju Jugoslavije, o makedonskoj naciji i implikacijama sporazuma Makedonije sa Bugarskom i Grčkom.

Knjiga otvara nove perspektive istraživanja jugoslavenske povijesti.

Branislav Radeljić je profesor na Univerzitetu Necmettin Erbakan (Konja) i Antonio de Nebrija University (Madrid).

Carlos González-Villa je profesor na University of Castilla-La Mancha (Toledo).

Izvor: Springer.

Odjeci: Historiografija.hr.

18.07.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.