Novi Divan

Novi Divan

U Travniku je pokrenut novi časopis - Novi Divan, a promocija prvog broja (1/2021) je priređena 31. maja 2021. Časopis je pokrenulo udruženje Bosanski kulturni krug, čiji je agilni predsjednik dr Dženan Dautović. Časopis će se baviti temama z kulture, povijest, etnologije, antropologija, ali i savremenim temama.

Ovom prilikom skrećemo pažnju na nekoliko historiografskih priloga objavljenih u prvom broju. Jasmina Hopić priprema hronologiju događaja u Travniku od 1878. do 1918, Dženan Dautović donosi pregled historiografije o Travniku i okolici, Enes Škrgo piše o spomenicima NOB u Travničkom kraju, a Enver Palalić o Bošnjacima na Soškoj fronti. U časopisu je i nekoliko priloga o znamenitim ličnostima koje su se bavile historijom Travinika i okoline, te niz etnografskih priloga.

Sadržaj časopisa dostupan Ovdje.

01.06.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.