Milan Kučan: Oduvijek sam se zalagao za cjelovitu i suverenu Bosnu i Hercegovinu

Milan Kučan: Oduvijek sam se zalagao za cjelovitu i suverenu Bosnu i Hercegovinu

Milan Kučan, prvi predsjednik Slovenije, odgovorio je na nedavno otvoreno pismo koje mu je uputio bivši reis-ul-ulema Mustafa Cerić. U odgovoru Kučan naglašava kako se oduvijek zalagao za cjelovitu i suverenu Bosnu i Hercegovinu ravnopravnih Bošnjaka, Hrvata i Srba u granicama kakve je imala kao jugoslavenska republika. Također naglašava da se oduvijek zalagao za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Kučan objašnjava i svoje stavove iznesene u Izvještaju o Bosni i Hercegpvoni, kojega je pripremio 2011. godine na prijedlog tadašnjeg predsjednika Vlade Slovenije. Naglašava da je u sastavljanju Izvještaju pošao od bosanskohercegovčake realnosti u kojoj žive državljani BiH, te da je zaključio da opstanak BiH garantiraju njeni državljani, jer je to njihov interes. Izvještaj je trebao biti osnova za određivanje slovenačkih stavova o BiH prilikom rasprava u EU kako bi se Bosna i Hercegovina učinila efikasnom državom. Da je EU uzela u obzir prijedloge iz Izvještaja možda bi danas stanje u Bosni i Hercegovini bilo bolje, kaže Kučan.

Na kraju, Kučan ponovo naglašava da je njegova cjelovita analiza sadržana u Izvještaju, kojega Cerić parcijalno navodi, bila poziv za očuvanje teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine, kao države ravnopravnih naroda. Famozni non-paper, stiče Kučan, zauzima se, pak, za razbijanje Bosne i Hercegovine. I u tome je velika razlika Izvještaja i non-papera.

Na kraju, Kučan pita Cerića da li možda on sam dijelu Bosnu i Hercegovinu dosljedno je nazivajući samo „Bosna“. Da li ste se pitali, poštovani gospodine Ceriću, koliko ste sami doprinijeli tome da Bosna i Hercegovina opstane kao država tri ravnoprama naroda i istodobno postane funkcionalnija država i približi se EU? Svaka druga definicija doprinosi nepotrebnom komadanju Bosne i Hercegovine. Nažalost, takva razmišljanja postoje i unutar i izvan Bosne i Hercegovine, zaključuje Kučan.

Na kraju, Kučan predlaže Ceriću da pogleda i njegov intervju na Face TV 16.4.2021. kako bi mogao vidjeti kakve stavove ima o Bosni i Hercegovini.

Kučanovo pismo Ceriću možete čitati ovdje.

03.05.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.