Sport u službi socijalizma

Sport u službi socijalizma

Institut za savremenu istoriju u Beogradu i Čigoja štampa objavili su knjigu „Sport u službi socijalizma: Jugoslovensko iskustvo 1945‒1953“ u kojoj Nikola Mijatov analizira ideju jugoslavenskog socijalističkog sporta i realizaciju na terenu. Komunistička vlast stavljala je sport u sam vrh svoje politike i instrumentalizirala ga kao oruđe Partije za pridobijanje novog članstva preko sportskih aktivnosti koje su samo naizgled djelovale apolitično. Knjiga analizira sve pojavne oblike sporta: od rekreativnog do vrhunskog; od kroseva i sletova do skijanja, fudbala i košarke. Naročita pažnja priklonjena je vrhunskom sportu, osnivanju novih sportskih društava (naročito Sportskog društva Partizan), poziciji privilegovanih sportista u socijalističkom društvu, ali i neraskidivoj vezi jugoslovenske diplomatije i sporta. Osim toga, nastava fizičkog vaspitanja, osnivanje sportskih škola i fakulteta i školovanje novih sportskih kadrova takođe je detaljno analizirano u knjizi. Sveukupno, čitalac ima mogućnost da sport sagleda dubinski, kao društveni fenomen od prvorazrednog značaja, i da ga kao takvog pozicionira u okvirima socijalističke Jugoslavije i da razumije politizaciju sporta u okviru njene socijalističke ideologije.

Izvor: Institut za savremenu istoriju

Odjeci: historiografija.hr

28.04.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.