Prelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti

Prelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti

Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu je objavio dvotomni zbornik radova „Prelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“. Riječ je radovima koji su prezentirani na međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj u novembru 2019. godine u Sarajevu povodom 60. godina rada Instituta.

U ovom zborniku je ukupno 33 rada koji su, u skladu sa naslovom zbornika, posvećeni prelomnim godinama od srednjeg vijeka do kraja 20. stoljeća. Neki radovi su fokusirani isključivo na godine (osvajanje Zvornika1688/89, Bitka kod Sente 1697. kao uvod u katastrofu Sarajeva, Banjalučki boj 1711., kraj austrugarse uprave i predaja vlasti 1. novembra 1918., Sarajevska Olipmijada 1984. ili Referendum 1992.), neki se fokusiraju na povijesne promjene unutar širih vremenskih okvira (proces izlaska Bosne na Jadranskom more u prvoj polovici 15. stoljeća, ženska udruženja i uređenje gradova između dva svjetska rata i slično), a neki su posvećeni dubljim analizama ideja (ideologija antibosanstva).

Iako je teško prepoznati jasnu poveznicu koja objadinjava sve ove radove u jednu knjigu, budući da je riječ o mješavini tradicionalističkih historiografskih pristupa, i nastojanja da se prepoznaju povijesni procesi, ovakvi zbornici su vrijedni jer su oni i ogledalo trenutnog stupnja razvoja naše historiografije i njene povezanosti sa drugim historiografijama u svijetu.

27.04.2021

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.