Osmanisti Bosne i Hercegovine

Osmanisti Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je objavilo drugu knjigu „Osmanisti Bosne i Hercegovine do početka 21. stoljeća – biografski i bibliografski podaci“, u kojoj je Enes Pelidija na jednom mjestu predstavio osnovne biografske i bibliografske podatke o 25 osmanista čiji radovi su važni za dalje istraživanje historije Bosne i Hercegovine u osmanskom razdoblju. U ovoj knjizi Pelidija je naveo osnovne podatke o slijedećim osmanistima: Hamdija Kreševljaković, Hazim Šabanović, Osman Asaf Sokolović, Tajib M. Okić, Mehmed Mujezinović, Alija Bejtić, Seid M. Traljić, Vanče Boškov, Nedim Filiović, Muhamed Hadžijahić, Hamid Hadžibegić, Vasa Čubrilović, Branislav Đurđev, Fehim Dž. Spaho, Radovan Samardžić, Ismet Kasumović, Ešref Kovačević, Adem Handžić, Avdo Sućeska, Smail Balić, Hivzija Hasandedić, Milan Vasić, Salih Trako, Dušanka Bojanić i Ahmed S. Aličić.

Enes Pelidija je prvu knjigu o osmanistima Bosne i Hercegovine objavio 2019, i u njoj je dao osnovne informacije o 11 osmanista koji su pisali u prvoj polovici 20. stoljeća (od Safvet-bega Bašagića do Mehmeda Handžića), a najavljuje i treću knjigu, u kojoj će govoriti „o historičarima – osmanistima koji su u jednom dijelu svojih radova pisali i o osmanskom periodu Bosne i Hercegovine“.

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.