Ratovi 1990-ih u regionalnim historiografijama

Ratovi 1990-ih u regionalnim historiografijama

Udruženje za modernu historiju je objavilo knjigu „Ratovi 1990-ih u regionalnim historiografijama: kontroverze, interpretacije, nasljeđe“. Zbornik je rezultat prijekta Ko je prvi počeo – istoričari protiv revizionizma, čiji je nosilac bilo udruženje Krokodil iz Beograda. U ovom zborniku svoje radove objavljuju doktoranti iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Radovi su izloženi na Ljetnoj školi, koja je održana u Beogradu 2020. godine, a obrađuje nekoliko tema. Prva tema o kojoj se raspravljalo bila je definicija ratova, njihovo datiranje, utvrđivanje načina na koje se oni zovu u različitim sredinama. Razgovaralo se i o tome šta se ocjenjuje kao uzrok koji je do ratova doveo i, u skladu s naslovom cijelog projekta - ko je prvi počeo. Ta pitanja su od izuzetnog značaja ne samo za tumačenje rata nego i za sadašnjost, jer od toga kako se na njih odgovara i kako se uopšte ti sukobi nazivaju jasno se vidi koja se politička poruka šalje.

Druga grupa radova u ovom zborniku odnosi se na ključne ratne događaje, pri čemu su doktoranti imali zadatak prikazati kako se interpretiraju neki od ključnih ratnih događaja - opsade Dubrovnika, Vukovara i Sarajeva. Radi se o nekim od najdramatičnijih događaja u ratu čija obilježavanja danas dodatno dijele društva, jer su slike o tome šta se dešavalo sasvim suprotne ili ih, u nekim slučajevima, skoro uopšte nema, a događaji su svjesno prepušteni zaboravu.

Treća grupa radova posvećena je kolektivnom sjećanju na ratove i to kroz načine na koji se komemoriraju i obilježavaju dva traumatična događaja – genocid u Srebrenici i vojno-policijska akcija Oluja, te kako se komemoriraju sukobi na Brčanskoj malti 15. maja 1992. i stradanje na tuzlanskoj Kapiji 25. maja 1995., kao i osamostaljenje Slovenije.

Posljednja grupa radova odnosi se na analize udžbenika historije, odnosno tog „zvaničnog“ narativa kojim se prenosi poželjno vjerovanje o tome šta se dogodilo i na koji način.

Urednici zbornika su Dubravka Stojanović i Husnija Kamberović.

Sadržaj i Predgovor može se čitati ovdje.

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.