Protest protiv zloupotreba historije u procesu evropskih integracija Sjeverne Makedonije

Protest protiv zloupotreba historije u procesu evropskih integracija Sjeverne Makedonije

Povodom zloupotrebe historije kojom vlada Republike Bugarske prijeti blokadom početka pregovora između Brisela i Skopja u procesu everopskih integracija Sjeverne Makedonije, grupa historičara iz postjugoslavenskih zemalja, koja je ove godine inicirala potpisivanje Deklaracije „Odbranimo historiju“, uputila je protest, kojega prenosimo u cijelosti:

Protest protiv zloupotreba historije u procesu evropskih integracija Sjeverne Makedonije

Sukobi oko historije i historijskih simbola ponovo su važna politička tema u Jugoistočnoj Evropi. Posljednjih mjeseci vlada Republike Bugarske prijeti blokadom početka pregovora između Brisela i Skoplja, tražeći od Sjeverne Makedonije da prihvati „historijsku istinu“ da makedonski identitet i jezik imaju bugarske korijene i da su makedonsku naciju stvorili Tito i Kominterna.

Polazeći od stavova izraženih u Deklaraciji „Odbranimo historiju“ mi potpisnici ovog pisma izražavamo protest i osudu ovog slučaja historijskog revizionizma i zloupotrebe historije u političke svrhe. Smatramo da je takav pristup opasan ne samo za historiju kao humanističku disciplinu, već i za demokratiju i prosperitet regiona, ali i same Evropske unije. Nametanje „historijskih istina“ je neprihvatljivo i opasno. Stvaranje makedonske nacije se ne razlikuje od načina na koje su nastale sve druge nacije, a pravo na samoopredjeljenje je osnovno ljudsko pravo.

Zato tražimo od historičara u Sjevernoj Makedoniji i Bugarskoj, ali i u svim zemljama regiona, da budu profesionalni i da se suprotstave zloupotrebama svoje discipline. Od političara tražimo da vode odgovorne politike, da ne podržavaju historičare koji potpiruju nacionalističke konflikte i da ne vrše pritiske koji dovode do falsifikovanja prošlosti. Od evropskih institucija i država tražimo da reagiraju na zloupotrebe historije, poštujući osnovne principe Evropske unije koji su ovih dana na Balkanu i u Evropi ugroženi, kao što su različitost, antifašizam i demokratija. Evropska unija je stvorena kao lijek protiv loših iskustava iz prošlosti i zato ne dozvolimo da se iskrivljavanjem historije uništavaju principi na kojim se temelji ideja o ujedinjenoj Evropi.

Mi, potpisnici ovog pisma dajemo podršku intelektualcima i historičarima u Sjevernoj Makedoniji i Bugarskoj koji se otvoreno suprotstavljaju političkim pritiscima i bore za zaštitu svoje profesije i profesionalnih standarda. Samo solidarni možemo savladati ozbiljne prepreke koje stoje ispred nas!

Prof. dr. Dubravka Stojanović, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr. Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu

Prof. dr. Tvrtko Jakovima, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. Božo Repe, Univerzitet u Ljubljani

Doc. dr. Adnan Prekić, Univerzitet Crne Gore

Dr. Snježana Koren, Sveučilište u Zagrebu

Dr. Milivoj Bešlin, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr. Damir Agičić, Sveučilište u Zagrebu

Doc. dr. Branimir Janković, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr Momir Samardžić, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Olga Manojlović Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

Prof. dr. Hrvoje Klasić, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. Radina Vučetić, Univerzitet u Beogradu

Dr Srđan Milošević, istoričar, Beograd

Dr Aleksandar R. Miletić, istoričar, Institut za noviju istoriju Srbije, Centar za istorijske studije i dijalog, Beograd

Veljko Stanić, istoričar, Beograd

Petar Žarković, istoričar, Beograd

Dr. Dragan Markovina, historičar, Mostar-Split

Prof. dr. Živko Andrijašević, istoričar - Univerzitet Crne Gore

Doc. dr. Dragutin Papović, istoričar - Univerzitet Crne Gore

Mr. Ivan Tepavčević, istoričar - Univerzitet Crne Gore

Mr. Milan Šćekić, istoričar - Univerzitet Crne Gore

Dr. Boban Batrićević, istoričar - Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Mr. Edin Omercic, Institut za historiju UNSA, Sarajevo

Vlado Vurušić, novinar, Jutarnji list, Zagreb

Doc. dr. Amir Duranović, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr. Enes S. Omerović, Institut za historiju UNSA, Sarajevo

Mr. Aida Ramić, Institut za historiju UNSA, Sarajevo

Prof. dr. Ivo Goldstein, Sveučilište u Zagrebu

Dr. Branka Prpa, Beograd

Dr. Olga Zirojević

Prof. dr. Stefano Bianchini, Univerzitet u Bolonji

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.