I krst i petokraka

I krst i petokraka

Knjiga pod naslovom „I krst i petokraka. Ruski grobni kompleksi u Jugoslaviji u 20. veku“, čiji je autor dr. Milan Živanović, najnovija je knjiga u izdanju Instituta za noviju istoriju Srbije. Monografija se bavi historijatom ruskih grobnih kompleksa – grobalja, parcela, kosturnica, grobnica, spomenika i spomen obilježja Rusa na prostoru Jugoslavije, evolucijom sjećanja na umrle i poginule Ruse, kao i upotrebom njihove smrti u političke svrhe. Temelji se na ruskim i srpskim izvorima, periodici i relevatnoj domaćoj i stranoj literaturi.

Sadržaj knjige dostupan ovdje.

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.