NAJAVA OKRUGLOG STOLA I PANEL DISKUSIJE ANTIČKA PROŠLOST KAO ORUŽJE U RUKAMA MODERNOG NACIONALIZMA

NAJAVA OKRUGLOG STOLA I PANEL DISKUSIJE ANTIČKA PROŠLOST KAO ORUŽJE U RUKAMA MODERNOG NACIONALIZMA

bathinus okrugli sto

Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija “BATHINVS” povodom obilježavanja deset godina od svog osnivanja u saradnji s Vijećem kongresa bošnjačkih intelektualaca organizuje okrugli stol i panel diskusiju na temu "Antička prošlost kao oružje u rukama modernog nacionalizma".

Ovo prvi događaj ove vrste u Bosni i Hercegovini koji problematizira zloupotrebu antičke prošlosti u modernim politikama i nacionalističkim ideologijama. Zloupotreba prošlosti uvijek je bio jedan od instrumenta nacionalističkih politika. Takva pojava nije strana čak ni onom dijelu naučne zajednice koja izučava kulturno-historijski razvoj panonskih i ilirskih zajednica, Kelta, Gota, starih Grka, Rimljana i slično. U tom procesu određenu ulogu ima posmatranje drevnih društava iz perspektive savremenih nacija s ciljem izjednačavanja modernog identiteta s prahistorijskim ili antičkim zajednicama koje u takvom narativu predstavljaju pretke i simboliziraju pravo neke nacije na određenu teritoriju i kulturnu baštinu. Kroz izlaganje sedam izlagača i dvije panel diskusije pokušat će se dati odgovor na pitanja koja se odnose na različite probleme u vezi sa interpretacijom antičke prošlosti u svrhu etno-nacionalnih interesa. Izlagači će biti arheolozi i historičari starog vijeka sa Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, J.U. “Muzeja Sarajeva” i Udruženja za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija “BATHINVS”.

U nastavku donosimo predviđeni program okruglog stola i panel diskusije “Antička prošlost kao oružje u rukama modernog nacionalizma" :

Panel 1 (12 : 00 – 13: 00): Percepcije antičke prošlosti u nacionalnim diskursima 19. i 20. stoljeća

Prof. dr. Bego Omerčević (Univerzitet u Tuzli – Filozofski fakultet): "Rim i Iliri - pitanje tolerancije"

Prof.dr. Salmedin Mesihović (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet): "Rimski koncept imperium orbis i njegova zloupotreba u moderni i postmoderni"

dr.sc. Edin Veletovac (J.U. „Muzej Sarajeva“): "Ilirski pokret kao preteča hrvatskog nacionalizma"

Prof.dr. Adnan Kaljanac (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet): "Upotreba ilirskog heroizma kao preteče NOB-a."

Moderatorica panela 1 prof. dr. Amra Šačić Beća (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet)

PAUZA ZA OSVJEŽENJE (13 : 00 – 13 : 15)

Panel 2 (13 :15 – 14 : 00): Zloupotreba antičke prošlosti u savremenim politikama i nacionalističkim ideologijama u jugoistočnoj Europi

Prof. dr. Amra Šačić Beća (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet) : "Ilirske hipoteze u zenitu nestanka Jugoslavije"

Viši ass. Jesenko Hadžihasanović, MA (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet): "Arheologija, naučna komunikacija i nacionalizam"

Fadil Hadžiabdić, MA (Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija “BATHINVS” ) „Pseudohistorija kao gorivo za paljenje narodnih masa, bijeg od stvarnosti u mitologizaciju prošlosti“

Moderator panela 2 dr.sc. Edin Veletovac (J.U. „Muzej Sarajeva“) 

 

U skladu s modernim tendencijama promoviranja naučne misli akcenat će biti na razgovor kroz formu panel diskusije. Zaključci s ovog događaja bit će objavljeni u osmom broju naučnog časopisa "Acta Illyrica". Događaj je otvoren za javnost.

Održavanje pomenutog okruglog stola i panel diskusije planirano je za 18. maj 2024.godine sa početkom u 12 sati u prostorijama Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (ul. Valtera Perića 13, Sarajevo). 


15.05.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.