Bougarelova knjiga O Titovim partizanima u prodaji u Srbiji

Bougarelova knjiga O Titovim partizanima u prodaji u Srbiji

bougarel akademska knjiga partizani

Šta stvarno znamo o Titovim partizanima, najvažnijem oružanom pokretu otpora u okupiranoj Evropi? Postoje mnogobrojna djela iz komunističkog perioda posvećena partizanskom pokretu, ali je ta literatura umnogome prevaziđena. Ova knjiga se ne bavi vojnom historijom partizana, čak iako se NOVJ redovno pojavljuje u zapisnicima i izvještajima KPJ-a i NOO-ova u vezi sa mobilizacijom novog ljudstva, snabdijevanjem hranom ili s djelatnošću vojnih sudova. Historija partizana predstavljena u ovoj knjizi je istovremeno politička i lokalna historija, usredsređena na regiju Bosanske krajine, koja otkriva političku praksu na koju se nailazi i u ostatku jugoslavenskog prostora. Činjenica da je Bosanska krajina glavno uporište partizanskog pokreta tokom Drugog svjetskog rata objašnjava njenu ulogu koja uveliko prevazilazi vlastite geografske granice.

Knjiga je sada dostupna i na tržištu Republike Srbije i može se nabaviti na stranici izdavača Akademska knjiga https://akademskaknjiga.com/katalog/kod-titovih-partizana-komunisti-i-seljaci-u-bosanskoj-krajini-1941-1945 , a uskoro i u knjižarama.

14.05.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.