Poziv za naučnu konferenciju Perast i Boka Kotorska na rubu propasti: 1624-2024

Poziv za naučnu konferenciju Perast i Boka Kotorska na rubu propasti: 1624-2024

perast sv. juraj

Godine 2024. Peraštani i prijatelji Perasta obilježavaju 400. godišnjicu Velike pohare, gusarskog napada koji je ostavio dubok trag na historiju ovog jadranskog dragulja. Sjećanje na događaj u kom je ovaj zalivski gradić opljačkan i spaljen gotovo do temelja, da bi se narednih decenija uzdigao u strateški centar trgovine i politike čitavog regiona, biće prilika za nova istraživanja prošlosti i razgovore o budućnosti. Među raznovrsnim aktivnostima u okviru obilježavanja godišnjice Velike pohare Perasta, poput uličnih procesija, izložbi, edukativnih tura i publikacija, posebna pažnja posvećena je naučnoj konferenciji "Perast i Boka Kotorska na rubu propasti: 1624-2024” koja će se održati u Perastu 23. juna. Istraživači društvene, ekonomske i vojne povijesti Jadrana ponudiće različite perspektive u tumačenju okolnosti u kojima se Velika pohara dogodila, kao i posljedica koje je iza sebe ostavila na Perast i Boku Kotorsku. Učesnici će ispitati ključne faktore koji su Perastu omogućili oporavak i razvoj, nudeći istorijske paralele savremenim izazovima.

Tematski okviri Naučne konferencije „Perast i Boka Kotorska na rubu propasti: 1624-2024“:

Na rubu propasti: posljedice ratova u Boki Kotorskoj i jadransko-jonskom zaleđu

Društvene, političke i ekonomske posljedice Velike pohare Perasta 1624. godine

Razvoj i izazovi urbane strukture Perasta i Boke Kotorske u XVII vijeku: umjetnost i arhitektura

400 godina rukopisnog dela „Bove d’Oro“ (Zlatni vo) benediktinca i Kotoranina Timoteja Cizile: fakti i dezinformacije – nekad i sad

Vegetacija, klima i ljudska ishrana, zdravlje, bolesti, epidemije, migracije: Quo vadis Mediterraneum?

Prijedloge apstrakta (do 400 riječi) možete poslati na email: haris.dajc@f.bg.ac.rs, do 30. aprila 2024. godine. Podnosioci prijedloga biće obaviješteni o ishodu do 15. maja 2024. godine. 

Apstrakt treba poslati u Word dokumentu. Dokument treba da sadrži naslov rada, sažetak, ime i prezime autora, afilijaciju i kontakt informacije.

Konferencija će se održati u Perastu, u Crnoj Gori, 23. juna 2024. godine. Za dodatne informacije, možete se obratiti na email: djordje.krivokapic@fon.bg.ac.rs  

O historiji velike pohare vidjeti više na ovom linklu https://pohara.me/istorija-velike-pohare-perasta/

 

Kao sastavni dio Mletačke Albanije, Perast i Boka Kotorska bili su važna karika u očuvanju stabilnosti Venecije i održavanju međusobnih veza njenih posjeda, od Dalmacije, preko Jonskog do Egejskog mora. Nakon 1420. godine, kada su Kotor, Perast i još poneka mjesta u Boki Kotorskoj postale dio Mletačke republike, osvajački pohodi i propast Vizantijskog carstva 1453. doveli su Osmansko carstvo do granica Jadranskog i Jonskog mora, kao najvažnijeg kopnenog i pomorskog susjeda. Tokom turbulentnog perioda ranomoderne epohe, uslijed slabljenja Venecije u ratovima sa Osmanskim carstvom, Mletačka republika postepeno gubi svoje najbogatije posjede u Egejskom basenu u XVI i XVII vijeku, sve do gubitka Peloponeza u Drugom morejskom ratu 1718. Povlačenje Venecije je uslovilo nužnost opstanka Perasta i Boke Kotorske, na rubu Otomanske carevine, a koje je Venecija zadržala pod svojom kontrolom sve do konačnog kraja Republike 1797. Kao granično more, pod udarima i poharama berberskih i hrišćanskih gusara, Jadransko more više nije bilo zaštićen venecijanski zaliv. Uprkos vojnom i pomorskom slabljenju Venecije, vitalnost njenih posjeda i, naročito, građana omogućio je dalji razvoj Perasta i Boke Kotorske kao jednog od najrazvijenijih područja istočne obale Jadrana.

Procesi pokrenuti Napoleonovim ratovima probudili su zaboravljene i uspavane djelove Mediterana i stavili ih u centar evropskog interesovanja. Perast i Boka Kotorska, kao i Dubrovačka republika, postali su plijen evropskih država u težnji da ovladaju bogatim i razvijenim obalnim područjem istočnog Jadrana. Epoha ratova se okončala pripajanjem najvećeg dijela nekadašnjih venecijanskih posjeda u jadransko-jonskom basenu Habsburškoj carevini, što je omogućilo period razvoja koji je trajao sve do Prvog svjetskog rata. 

Tokom savremene istorije, Perast i Boka Kotorska postali su plijen novih nacionalnih država i ratnih sukoba. Kraj XX vijeka i raspad Jugoslavije doveli su do posljednjeg perioda stagnacije Perasta i Boke Kotorske. Klimatske promjene epohe Antropocena, posljedice pandemije kovida-19, ekspanzija turističke privrede, prekomjerna eksploatacija prirodne i kulturne baštine, opterećenost i neodrživost infrastrukture, neki su od savremenih izazova s kojima su danas suočeni Perast i Boka Kotorska, kao i čitav Mediteran.

26.04.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.