DOKUMENTI I PEČATI KOTARSKOG ŠERIJATSKOG SUDA U SARAJEVU

DOKUMENTI I PEČATI KOTARSKOG ŠERIJATSKOG SUDA U SARAJEVU

izlozba historijsko arhiva o dokumentima i pecatima serijatskiog suda

Povodom 3. maja, 76. godišnjice osnivanja i rada JU Historijski arhiv Sarajevo priprema arhivsku izložbu "TRAGOVI NA HARTIJI: DOKUMENTI I PEČATI KOTARSKOG ŠERIJATSKOG SUDA U SARAJEVU" autorice Irme Agbabić.

JU Historijski arhiv Sarajevo osnovan je 3. V 1948. godine Odlukom Narodnog odbora grada Sarajeva, a na samom početku djelovanja bio je smješten u zgradi Vijećnice. Danas je Arhiv javna ustanova kulture u Kantonu Sarajevo. Od početka svoga djelovanja, aktivno radi na prikupljanju, čuvanju, stručnoj obradi, prezentaciji i publiciranju arhivske građe. 76 godina djelovanja obilježeno je stalnim naporima za poboljšanje uslova čuvanja vrijedne arhivske građe čija količina danas iznosi preko 11.000 dužnih metara ili preko 640 arhivskih fondova i zbirki, od kojih je trećina proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Tradicija Arhiva je da svaku svoju godišnjicu obilježi događajem koji će predstaviti svoj rad, arhivsku građu kao kulturnu baštinu, te biti prilika da se naša javnost podsjeti na postojanje i značaj naše institucije. Ove godine, predstavlja arhivsku građu iz još jednog vrijednog arhivskog fonda - Kotarskog šerijatskog suda.

Iz autorskog teksta o izložbi:

“Fond Kotarskog šerijatskog suda u Sarajevu nalazi se među mnogobrojnom vrijednom arhivskom građom i predstavlja neiscrpan izvor podataka iz života stanovnika Sarajeva i njegove okoline u periodu između 19. i 20. vijeka. Fond ima oko 80 dužnih metara arhivske građe, a sadrži dokumente poput ilama (sudskih rješenja), hudžeta (sudskih odluka), murasela (sudskih poziva), vasijetnama (oporuka), gruntovnih i građevinskih isprava i dozvola, privatnih i službenih prepiski, te različite potvrde i priznanice, ostavinske predmete, smrtovnice, potvrde o punoljetstvu i slične dokumente...“

Izložba će biti dostupna za javnost u Brusa bezistanu u Sarajevu od 30. aprila do 13. maja 2024., svaki dan od 9:00 do 16:00 sati.

O Historijskom arhivu vidjeti više na linku https://www.arhivsa.ba/wordpress/?page_id=27

26.04.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.