Saradnici i saradnice Filozofskog fakulteta u Sarajevu izražavaju podršku kolegicama i kilegama iz Novog Sada koji su stali uz dr. Dinka Gruhonjića

Saradnici i saradnice Filozofskog fakulteta u Sarajevu izražavaju podršku kolegicama i kilegama iz Novog Sada koji su stali uz dr. Dinka Gruhonjića

Nastavnici i nastavnice, saradnici i saradnice Filozofskog fakulteta u Sarajevu, izrazilu su punu podršku kolegicama i kolegama sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koji su stali uz svog kolegu, dr. Dinka Gruhonjića, i podržali očuvanje akademskog integriteta i autonomije.

U pismu podršpke naglašavaju:

“I sami smo svjedočili i svjedočimo različitim oblicima pritiska na institucije humanističkih i društvenih nauka, i stalno upozoravamo na opasne krajnje posljedice nasrtaja na institucije koje, po svojoj prirodi, njeguju i formiraju ono što je u društvu plemenito i progresivno.

Blokada Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pozicija u kojoj se naše kolegice i kolege nalaze, prisiljeni moliti vlasti da reagiraju kako bi zaštitili njihova prava na rad i obrazovanje, opasan je mogući uvod u potpuno raspadanje sistema vrijednosti jednog društva. Svjesni smo da se to vrlo lako može proširiti i dalje i usmjeriti širu zajednicu ka apsolutističkim postupcima i razmišljanjima, što nas vodi prema društvu u kojem će stoljećima građena svijest o kulturi, identitetima, o nauci, biti uništena.

U nadi da će ova teška situacija u konačnici dati istinski preporod i ozdravljenje društva, pozdravljamo vas, drage kolegice i kolege, i uz vas smo!“

Pismo podrške su potpisali saradnici s Filozofskog fakulteta u Sarajevu:

1. Adnan Hatibović, MA

2. Prof. dr. Aida Abadžić Hodžić 3. Prof. dr. Alma Čović-Filipović

4. Prof. dr. Almedina Čengić

5. Prof. dr. Almir Bašović

6. Prof. dr. Amela Dautbegović

7. Prof. dr. Amela Ljevo-Ovčina

8. Prof. dr. Amela Šehović

9. Prof. dr. Amila Kasumović

10. Doc. dr. Amina Isanović-Hadžiomerović

11. Prof. dr. Amir Pušina

12. Prof. dr. Amira Sadiković

13. Prof. dr. Andrea Lešić

14. Doc. dr. Azra Hodžić-Čavkić

15. Belmin Šabić, MA

16. Delila Lisica, MA

17. Mr. Dijana Kapetanović

18. Doc. dr. Džejla Khattab

19. Prof. dr. Đenita Haverić

20. Prof. dr. Đenita Tuce

21. Doc. dr. Edin Bujak

22. Prof. dr. Edin Pobrić

23. Prof. dr. Edin Radušić

24. Prof. dr. Edina Murtić

25. Doc. dr. Edina Nurikić

26. Prof. dr. Edina Spahić

27. Doc. dr. Elma Durmišević

28. Prof. dr. Emina Dedić-Bukvić

29. Mr. Enisa Bajraktarević

30. Prof. dr. Esad Kurtović

31. Prof. dr. Fahd Kasumović

32. Feđa Kulenović, MA

33. Prof. dr. Halid Bulić

34. Prof. dr. Husnija Kamberović

35. Prof. dr. Ifeta Čirić-Fazlija

36. Prof. dr. Ivan Radeljković

37. Prof. dr. Jadranka Kolenović-Đapo

38. Prof. dr. Jelena Gaković

39. Katarina Mišetić, MA

40. Prof. dr. Kenan Šljivo

41. Prof. dr. Kerima Filan

42. Prof. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić

43. Prof. dr. Lejla Hajdarpašić

44. Prof. dr. Lejla Kodrić-Zaimović

45. Prof. dr. Lejla Mulalić

46. Doc. dr. Lejla Osmanović

47. Prof. dr. Lejla Osmić

48. Prof. dr. Maida Koso-Drljević

49. Prof. dr. Mario Hibert

50. Prof. dr. Mehmed Kardaš

51. Mr. Melisa Forić-Plasto

52. Prof. dr. Melisa Okičić

53. Doc. dr. Merima Muslić

54. Doc. dr. Minka Džanko

55. Prof. dr. Mirjana Mavrak

56. Doc. dr. Mirela Boloban

57. Prof. dr. Mirna Marković

58. Mirnes Duranović, MA

59. Prof. dr. Mirza Mejdanija

60. Prof. dr. Mirza Sarajkić

61. Prof. dr. Muhamed Dželilović

62. Prof. dr. Munir Drkić

63. Prof. dr. Namir Karahalilović

64. Prof. dr. Naser Šečerović

65. Doc. dr. Nataša Stojaković

66. Nejla Kalabušić-Halać, BA

67. Prof. dr. Nejla Kalajdžisalihović

68. Doc. dr. Nerma Kerla

69. Prof. dr. Nermin Đapo

70. Prof. dr. Nermina Čengić

71. Prof. dr. Nevad Kahteran

72. Dr. Nijaz Ibrulj, prof. emeritus

73. Prof. dr. Nina Alihodžić

74. Omar Mahmutović, MA

75. Prof. dr. Sanja Šoštarić

76. Prof. dr. Sead Šemsović

77. Doc. dr. Seada Brkan

78. Prof. dr. Selma Đuliman

79. Prof. dr. Senada Dizdar

80. Prof. dr. Senadin Musabegović

81. Prof. dr. Sibela Zvizdić

82. Srebrenka Mačković, MA

83. Suada Muharemović, lektor

84. Dr. Tatjana Žarković

85. Prof. dr. Tomislav Tadić

86. Ulvija Tanović, MA

02.04.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.