Islam i položaj žene

Islam i položaj žene

Oxford University Press je objavio knjigu The Oxford Handbook of Islam and Women (Ur. Asma Afsaruddin).

U opisu knjige se navodi da je riječ o multidisciplinarnom radu u kojem Ovaj multidisciplinarnom priručniku u kojem o islamu i ženama pišu poznati i ugledni naučnici i naučnice. Knjiga „pruža sofisticiranu i najsavremeniju analizu tema kao što su kur'anska hermeneutika u vezi sa statusom i ulogama žena, analiza hadisa koji se bave pitanjem žena, islamske pravne odluke koje se odnose na ženska zakonska i socijalna prava, naučne i književne aktivnosti muslimanki kroz vrijeme i njihov aktivizam u brojnim savremenim društvima s muslimanskom većinom.

Eseji u ovoj knjizi ocrtavaju širok spektar pogleda na ova ključna pitanja i iznad svega, naglašavaju raznolikost koja je prisutna u životu muslimanki, kako u predmodernom tako iu modernom dobu. Velika pažnja posvećena je historijskom i političkom kontekstu koji je oblikovao njihove živote, uokviren mišljenjima i postupcima ključnih ličnosti kroz islamsku historiju.

Izvor: Oxford Univerity Press.

01.04.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.