Marc David Baer će držati predavanje u Centru za historijska istraživanja

Marc David Baer će držati predavanje u Centru za historijska istraživanja

Britanski osmanista prof.dr. Marc David Baer (London School of Economics and Political Science) će držati predavanje o temi "The Ottomans: Khans, Caesars, and Caliphs".

Marc David Baer je historičar i profesor međunarodne historije na London School of Economics and Political Science. Istraživač je bliskoistočne i evropske historije, koji sprovodi istraživanja koristeći se arapskim, francuskim, nemačkim, grčkim, hebrejskim, osmansko- turskim, perzijskim i turskim jezikom. Njegova najznačajnija djela su:

- Honored by the Glory of Islam: Conversion and Conquest in Ottoman Europe. Oxford University Press, Oxford, 2008.

- The Dönme: Jewish Converts, Muslim Revolutionaries, and Secular Turks. Stanford University Press, California, USA, 2010

- At Meydanı'nda Ölüm: 17. Yüzyıl İstanbul'unda Toplumsal Cinsiyet, Hoşgörü ve İhtida (Death on the Hippodrome: Gender, Tolerance, and Conversion in 17th century Istanbul) (Istanbul: Koç Yayınları, 2016)

- Sultanic Saviors and Tolerant Turks: Writing Ottoman Jewish History, Denying the Armenian Genocide (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2020)

- German, Jew, Muslim, Gay: The Life and Times of Hugo Marcus (New York: Columbia University Press, 2020)

- The Ottomans: Khans, Caesars and Caliphs (New York: Basic Books, 2021)

Predavanje će biti u Malom amfiteataru na Univerzitetu u Sarajevu - Filozofski fakultet (Franje Račkog 1) u srijedu 3. aprila 2024. godine u Centru za historijska istraživanja sa početkom u 17 sati.

Moderator će biti prof. dr. Emir Filipović, vanredni profesor na Odsjeku za historiju Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet.

30.03.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.