Dalmatinci u pustinji

Dalmatinci u pustinji

Društvo prijatelja vrgorske starine, Synopsis iz Zagreba i Plejada iz Zagreba su objavili knjigu "El Shatt – Dalmatinci u pustinji" Branka Radonića, povjesničara iz Vrgorca.

“Ova impozantna povijesna studija koja je upravo izašla iz tiska, i to u godini kada obilježavamo 80. godišnjicu osnutka logora Dalmatinaca u El Shattu, rezultat je petogodišnjeg istraživanja i pisanja, temeljenog na obimnom arhivskom materijalu i terenskom radu hrvatskih i inozemnih arhiva i nepregledne literature, donoseći opsežan pregled povijesti dalmatinskoga zbjega u Italiji i Egiptu od 1943. do 1946. godine, na čak 800 stranica.

Obuhvativši svaki aspekt života Dalmatinaca u logorima Italije i Egipta knjiga nudi detaljan pregled nastanka i repatrijacije zbjega kao i analizu uprave, javnih službi, političkog života, zdravstva, organizacije života i rada, komunalnih pitanja, prosvjete, kulture, medijskog izdavaštva i vjerskog života šatorskih gradova, kao i odnosa prema Saveznicima.

Autor posebnu pozornost posvećuje zbjegu svog rodnog Vrgorca, obogaćujući tekst sa gotovo 20 svjedočanstava lokalnih stanovnika te popisom imena vrgorskih izbjeglica. Time želi biti inspiracija i poticaj drugim sredinama te pružiti smjernice o tome gdje i kako istraživati vlastiti lokalni zbjeg, s ciljem stvaranja sveobuhvatne slike ovog jedinstvenog povijesnog događaja za široki krug Dalmatinaca.

Ova opsežna knjiga teška preko dva kilograma, obogaćena je s više od 1100 bilješki te preko 150 fotografija, karata, tablica i grafikona. Iako je tema zbjega već obrađivana, knjiga donosi novi, dublji uvid te će postati nezaobilazno štivo u kućnoj biblioteci mnogih, posebice u dalmatinskim krajevima odakle potječu brojne izbjeglice. To je istovremeno i svojevrsna enciklopedija zbjega za kojom se posegnuti svaki budući istraživač povijesti dalmatinskog zbjega, ali i Drugog svjetskog rata i općenito izbjegličke tematike“.

Knjiga „El Shatt – Dalmatinci u pustinji“ po cijeni od 80,00 eura može se naručiti i na e-mail: dalmatinski.zbjeg@gmail.com .

Izvor: Vrgorske starine.

08.03.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.