Drugo poluvrijeme. Jugoslavija na vrhuncu i tokom kasnog socijalizma. U čast Jana Pelikána

Drugo poluvrijeme. Jugoslavija na vrhuncu i tokom kasnog socijalizma. U čast Jana Pelikána

Filozofski fakultet u Pragu je u okviru edicije Fontes objavio knjigu pod nazivom Druhý poločas. Jugoslávie v době vrcholného a pozdního socialismu. Pocta Janu Pelikánovi [Drugo poluvrijeme. Jugoslavija na vrhuncu i tokom kasnog socijalizma. U čast Jana Pelikána]. Knjigu su uredili Ondřej Vojtěchovský, Boris Mosković i Milan Sovilj.

Knjiga sadrži radove nekoliko historičara iz Beograda, Zagreba, Kopera i Minneapolisa-Saint Paula. Radovi se bave raznim temama iz jugoslavenske i čehoslovačke historije, a objavljeni su u čast 65 godina života profesora Jana Pelikána. Autori članaka su Hrvoje Klasić, Slobodan Selinić, Igor Tchoukarine, Milan Sovilj, Mateja Režek, Dragomir Bondžić, Jure Ramšak i Borut Klabjan.

Inače, akademska karijera profesora Jana Pelikána od samih početaka je bila usmjerena na proučavanje historije Balkana, posebno historije Jugoslavije i postjugoslavenskih zemalja. Rođen je rođen 1959. u Pragu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu na kome radi od 1989. Zvanje docenta je stekao 2004, a profesora 2019. Od 2001. do 2007. bio je angažovan kao istraživač u Istorijskom institutu Akademije nauka Češke Republike, a od 2006. do 2011. bio je docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta Hradec Kralove. Proučava savremenu istoriju jugoistočne Evrope, posebno razvitak socijalističke Jugoslavije.

Izvor: Filozofski fakultet u Pragu.

08.03.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.