Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni

Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni

Nakladnik “Plejada” iz Zagreba je objavio knjigu “VITEŠTVO U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI” Emira O. Filipovića. U opisu knjige se navodi:

”U ovoj detaljnoj specijalističkoj studiji autor Emir O. Filipović širenje i afirmaciju viteške kulture u srednjovjekovnoj Bosni smješta u onodobni europski kontekst, posvećujući se osobito posrednicima viteštva sa Zapada u Bosnu, među kojima su na prvome mjestu dalmatinske komune i Ugarsko-Hrvatsko Kraljevstvo. Analizirajući brojne dostupne izvore, od kojih i arhivske iz jedanaest arhiva diljem Europe, autor piše o viteškoj tituli i osobama koje su je nosile u srednjovjekovnoj Bosni, o viteškim idealima, životnom standardu, viteškim igrama i redovima, vladaru kao vitezu, oružju i opremi bosanskih vitezova te simbolima viteštva u heraldici i njegovim tragovima u onomastici. Ova bogato ilustrirana knjiga privući će zanimanje stručnjaka, ali i šireg kruga zainteresiranih čitateljica i čitatelja.

Emir O. Filipović (Ključ, 1984.), od 2007. radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je trenutno u zvanju izvanrednog profesora. Kao pozvani gostujući predavač i istraživač boravio je na više sveučilišta i istraživačkih centara u Europi. Fokus njegovog dosadašnjeg užeg znanstvenog zanimanja bio je usmjeren na izučavanje ranih bosansko-osmanskih odnosa, srednjovjekovnog viteštva i dvorske kulture, heraldike te političke, kulturne i vjerske povijesti Europe i Bosne u 14. i 15. stoljeću. Rezultate svojih istraživanja izlagao je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Autor je knjiga Bosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo (1386–1463) (Sarajevo, 2019) i Kotromanići: Stvaranje i oblikovanje dinastičkog identiteta u srednjovjekovnoj Bosni (Sarajevo, 2022).”

Izvor: Plejada.

08.03.2024

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.