Šta je historijski revizionizam?

Šta je historijski revizionizam?

Hrvoje Klasić, profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u razgovoru za Friedrich Ebert Stiftung govori o revizionizmu u historiografiji. Ne zadržava se samo na revizionističkim pojavama u hrvatskoj historiografiji, nego navodi i primjere revizionizma u drugim država (Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori). „Revizionizam je zločince odgovorne za zločine u Vukovaru, Srebrenici ili Ahmićima nazivati herojima; revizionizam je nazivati ulice po nacističkim i ustaškim suradnicima i po onima koji su podržavali progone Židova, kao na primjer po Mustafi Busuladžiću i Huseinu Đozi; revizionizam je podizati spomenike Pavlu Đurišiću i Draži Mihailoviću, a četnički pokret, koji je surađivao sa nacistima, fašistima i ustašama proglašavati antifašističkim pokretom. Revizionizam je negirati postojanje logora na Manjači, u Omarskoj, Hiliodromu i Dretelju“.

Klasićev govor dostupan Ovdje

Izvor: Friedrich Ebert Stiftung

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.