Potresi i epidemije u Hrvatskoj

Tema novog broja “Hrvatske revije” (2-2020) su “Potresi i epidemije u Hrvatskoj”, o kojima pišu Krešimir Kuk, Filip Šimetin Šegvić, Nikolina Šimetin Šegvić, Slavica Stojan, Drago Štambuk, Hrvoje Petrić, Milan Radošević, Gordan Ravančić, Nikola Anušić.

Hrvatska revija časopis je Matice hrvatske za društvena i kulturna pitanja. Utemeljena je 1928. u krilu Matice hrvatske, gdje je i objavljivana do 1945. Ponovno je pokrenuta 1951. u Buenos Airesu.

U inozemstvu je izlazila do 1991, kad je vraćena u okrilje Matice hrvatske.

Od tada redovito izlazi kao tromjesečnik.

Ovaj tematski broj časopisa „Hrvatske revije“ može biti poticajan i za historiografiju u Bosni i Hercegovini, da se, nakon početnih koraka u istraživanju zemljotresa u Banjoj Luci, o čemu je Udruženje za modernu historiju objavilo posebnu knjigu, kao i poseban zbornik radova, uhvati u koštac sa širim posljedicama niza drugih zemljotresa koji su potresali tlo Bosne i Hercegovine.

Izvor: historiografija.hr

Sadržaj: Matica hrvatska

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.