MUSLIMANI JUGOISTOČNE EVROPE. Od imperija do balkanskih država

Izdavač „Akademska knjiga“ iz Novog Sada objavila je knjigu pod naslovom „Muslimani Jugoistočne Evrope. Od imperija do balkanskih država“, koju su uredili Xavier Bougarel i Nathalie Clayer. Knjigu je sa francuskog preveo Marko Božić.

Jugoistočna Evropa, koja se prostire od Hrvatske do Grčke i od Albanije do Bugarske, broji blizu osam miliona stanovnika koji pripadaju islamskoj kulturi. Albanci, Bošnjaci, Turci, Romi, potomci su ili stanovništva koje se preobratilo u islam, ili se naselilo za vrijeme osmanske vladavine. U ovoj knjizi prikazani su društveni, politički i vjerski preobražaji kroz koje je ono prošlo u 19. i 20. stoljeću, kao vremenu obilježenom nestankom Osmanskog, Austrougarskog i Ruskog carstva i nastankom brojnih balkanskih država.

Na političkom planu, muslimani Jugoistočne Evrope prošli su kroz spori ali složeni proces kristalizacije svojih nacionalnih identiteta. Taj proces se ubrzava nakon 1945. pod uticajem komunističke modernizacije, da bi na kraju 20. stoljeća doveo do nacionalističkih mobilizacija koje simbolizuju osamostaljenje Bosne i Hercegovine i Kosova u širem kontekstu raspada Jugoslavije.

Na religijskom planu, balkanski muslimani su dugo ostali vezani za vjerske institucije Osmanskog carstva, kao, uostalom, i za osmanske školske, derviške ili intelektualne mreže. Nakon komunističke digresije, među njima su se pojavile nove mreže, mahom neosalafističkog i neomističkog tipa. Međutim, balkanski muslimani nisu izmakli ni procesima sekularizacije koji su obilježili čitavu Evropu. Ova knjiga rasvjetljava potrese koji su uzdrmali evropski kontinent tokom posljednja dva stoljeća i baca novo svjetlo na aktuelna razmatranja mjesta islama u Evropi.

Nakon što je nedavno Udruženje za modernu historiju objavilo Bougarelovu knjigu Nadživjeti carstva, u kojem se raspravlja o muslimanima Bosne i Hercegovine, ova knjiga sada daje širi uvid u sudbine drugih balkanskih muslimana.

Izvor: Akademska knjiga

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.