The Visegrad Four and the Western Balkans. Framing Regional Identities

Nomos Verlag, u saradnji sa Andrássy University iz Budimpešte, objavio je knjigu pod naslovom The Visegrad Four and the Western Balkans. Framing Regional Identities. Višegradsku četvorku čine zemlje Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka, koju urednici ovog zbornika porede sa zamljama zapadnog Balkana. Polaze od teze da su Višegradska skupina (četvrtka) i zapadni Balkan dvije evropske regije vrlo bliske te da u geografskom i historijskom smislu dijele neka slična obilježja, ne samo na regionalnoj makrorazini nego i na razini pojedinih država. Autori se fokusiraju na pitanje regionalnih i nacionanih identiteta, i kroz različite studije slučaja ispituju načine na koje osjećaj regionalne pripadnosti može - ili ne mora - nadvladati nedostatke i prepreke koje postavlja nacionalni identitet. Različite studije slučaja u knjizi fokusiraju se na aspekte identiteta i njihovu političku (pogrešnu) upotrebu od strane aktera u proučavanim regijama.

Osim teorijskih rasprava, u zborniku su objavljene pojedine studije slučaja. Izdvajamo studije Adisa Maksića o politikama Aleksandra Vučića i Kolinde Grabar Kitarović, Ešrefa Kenana Rašidagića o ulozi vjerskih institucija u nacionalnim mobilizacijama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Tamare Trošt i Jovane Mihajlović Trbovc o identitetskim politikama u udžbenicima historije u postjugoslavenskim zemljama te rad Nikole Zečevića o politizacji jezičke politike u zemljama zapadnog Balkana.

Svoje studije objavljuju Adam Bence Balazs, Adam Balcer, Ladislav Cabada, Ondřej Daniel, Kinga Anna Gajda, Kamil Glinka, Christina Griessler, Adis Maksic, Jovana Mihajlović Trbovc, Ešref Kenan Rašidagić, Andrea Schmidt, Tamara Trošt, Robert Wiszniowski, Nikola Zečević.

Izvor Nomos eLibrary

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.