Novi uvidi o uticaju geopolitičkih promjena na politike na Balkanu tokom historije

Novi uvidi o uticaju geopolitičkih promjena na politike na Balkanu tokom historije

Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla je 17. i 18. novembra 2023. organizirao naučnu konferenciju „Bosna i Hercegovina i geopolitilke promjene u Evropi i svijetu (1699-2023)“. Na konferenciji je sudjelovao niz historičara iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, a referate su bili najavili i naučnici iz Bugarske.

Prezetirani su referati o raznim temama u vezi s geopolitičkim promjenana u svijetu od kraja 17. stoljeća do danas, te o uticaju tih promjena na stanje u Bosni i Hercegovini. Dominirala su pitanja o politici Rusije prema Balkanu iz historijske perspektive, te o ruskom uticaju danas, ali i o drugim uticajima (islamskog svijeta). Bilo je riječi i uticaju geopolitičkih promjena na politiku susjeda prema Bosni i Hercegovini, velikodržavnim projektima na Balkanu tokom 19.i 20. stoljeća, Londonskom mirovnom sporazumu 1913. i uticaju na muslimana Balkana, stavu velikih sila prema nezavisnosti Bosne i Hercegovine početkom 1990-ih, ali i nekim užim temama (muslimani i NOB, odnos bošnjačke emigracije prema procesima u BiH u vrijeme socijalizma, status i geopolitički položaj Kosovskog vilajeta početkom 20. stoljeća ....).

Konferencija je ponudila nove uvide u ključna pitanja uticaja geopolitičkih promjena na konkretne politike na Balkanu tokom historije. Upostavljane su i široke komparacije (Ukrajina, Gruzija, Azarbejdžan....), što je ovoj konferenciji dalo posebnu važnost.

18.11.2023

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.