Ripač – zemlja Japoda

Ripač – zemlja Japoda

U utorak 28. jula 2020. u Ripču kod Bihaća održan je okrugli sto o temi Historijat i perspektive: Ripač – zemlja Japoda, čime se nakon dužeg vremena nastojalo aktivirati akademsku zajednicu i vratiti interesovanje historičara, a naročito arheologa, s obzirom da su posljednja sistematska istraživanja na ovom lokalitetu zabilježena još u prošlom stoljeću na čelu s pokojnom Brankom Raunig, a na osnovu prethodnih istraživanja V. Radimskog.

U cilju edukacije i povećanja interesovanja lokalnog stanovništva za ovim dijelom prošlosti, ali i svakodnevnim slučajnim arheološkim pronalascima, među kojima je i nedavno otkrivena sojenica na ripačkoj Otoci, Udruženje historičara – Veritas historiae uz pomoć lokalnog stanovništva održalo je pomenuti okrugli sto.

Učesnici okruglog stola predstavili su historijat ilirskog naroda Japoda, obuhvatajući njihov kulturni te socijalni aspekt života, kao i ranija istraživanja arheologa na užem području Ripča.

Učesnici/e Okruglog stola su bili doc.dr. Amra Šačić – Beća, Dijana Muminović – Koljić, Dženefa Merdanić - Šahinović i Ena Mašić – Lagumdžija. Moderatori su bili Dino Dupanović i Asmir Piralić.

Publici se predstavio i umjetnik Adi Dizdarević sa svojim audiovizuelnim projektom “Japodian Echoes”.

Dino Dupanovic

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.