ŽIVJETI I UMIRATI U REGIJI ŽIRI

ŽIVJETI I UMIRATI U REGIJI ŽIRI

U radu se ocrtavaju slavljenje i obilježavanje životnih prekretnica u regiji Žiri (prostor u središnjoj Sloveniji, zapadno od Ljubljane). U određenim su aspektima navike jednake ili slične onima koje se primjenjuju na cijeloj teritoriji Slovenije, dok se u nekim dijelovima od njih razlikuju. Možemo reći da su ljudi u regiji Žiri poznavali običaje koji su bili posebno zajednički za ruralna područja, dok je nekim novinama, koje su se prvo pojavljivale u urbanim sredinama, trebalo čak neko vrijeme da dođu do regije Žiri. Da su tragovi tradicionalizma još uvijek prisutni u obilježavanju rođenja, vjenčanja i smrti, vidljivo je i na poslijeratnim fotografijama koje ocrtavaju sadržaj ovog članka. Većina njih prikazuje elemente koji su bili prisutni u ceremonijama 19. i prve polovice 20. stoljeća. Kada se pregledaju resursi, može se formulirati zaključak da su samo izvanredni povijesni događaji bili u stanju prekinuti i preoblikovati stoljetne procese. Jedan od njih, na primjer, Drugi svjetski rat, kada su pokojnici sahranjivani bez svećenika ili su ljudi ilegalno prelazili okupacionu granicu kako bi se vjenčali; a također i nakon rata, kada su vlasti pokušavale uvesti nove vrijednosti u društvo (na primjer, rodnu ravnopravnost). Rasprava o tradicijama u takvim vremenskim okvirima ili njihovim preobražajima, izostavljanju i očuvanju, ne može biti konačno mišljenje, već poziva na detaljnu i sustavnu analizu. Takvo istraživanje zrcalilo bi društvo koje se deklarira kao moderno, a ne prepoznaje vlastitu integraciju u prošlost, i pronaći odgovor na pitanje koji su korijeni tradicije u njenoj borbi za opstanak.

Rad je obavljen u časopisu “Historia Moderna”, br. 1/2020, a može se čitati Ovdje

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.