Počinje rekonstrukcija bedema kule u Gradačcu

Počinje rekonstrukcija bedema kule u Gradačcu

U zgradi Gradske uprave Gradačac 4.9.2023. je potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji bedema kule-fortifikacijska kula B4k poznate u narodu kao “Tabija”.

Grad Gradačac je u oktobru 2018. godine pokrenuo procedure na izradi idejnog projekta cjelokupnog uređenja kompleksa “Starog grada” i glavni projekat sanacije najugroženijih dijelova. Tek nakon što su pribavljene sve neophodne upute i mišljenja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i eksternih konsultanata pristupilo se odabiru izvođača za projektovanje. Nakon što je taj postupak okončan i izvršena revizija istog bilo je moguće ući u postupak izdavanja rješenja za građenje.

U martu 2021. godine Grad Gradačac dostavio je nadležnom ministarstvu kompletan projekat sa svim pratećim prilozima za izdavanje potrebnih dozvola.

Gradu Gradačac je 11.05.2023. godine izdato Rješenje za građanje nakon čega je raspisan tender za izvođenje radova.

Rok za izvođenje danas ugovorenih radova iznosi godinu dana.

05.09.2023

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.