Partizani i ideja bratstva i jedinstva u BiH u Drugom svjetskom ratu

Partizani i ideja bratstva i jedinstva u BiH u Drugom svjetskom ratu

Udruženje za modernu historiju je objavilo knjigu „Kod Titovih partizana (Komunisti i seljaci u Bosanskoj krajini 1941-1945.)“ autora Xaviera Bougarela. Na našem portalu ćemo objaviti dijelove iz knjige, koja se može poručiti kod Izdavača na email umhissarajevo@gmail.com

Piše: XAVIER BOUGAREL

U maju 1941. KPJ za Bosnu i Hercegovinu poziva narode te pokrajine ”da prestanu sa međusobnom borbom, mržnjom i krvoprolićem”, te ističe kako namjerava uspostaviti ”bratsko jedinstvo svih naroda protiv okupatora, protiv izrabljivanja a za bolju i sretniju budućnost”. Dvije i po godine poslije, 26. novembra 1943., na kraju svog prvog zasjedanja, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) ponovo poziva na bratstvo i zajedničku borbu i definiše Bosnu i Hercegovinu kao ”i srpsku, i muslimansku, i hrvatsku”, i kao ravnopravnu jedinicu buduće jugoslavenske federacije.

U lecima koje partizani dijele na terenu, to pozivanje na novo jugoslavensko bratstvo poprima svoj puni smisao. Te različite publikacije imaju nekoliko zajedničkih tema kao što su osuda okupatora i ustaša koji žele posijati razdor među slavenskim narodima kako bi ih lakše istrijebili ili četnika koji vrše pokolje nad Muslimanima i sarađuju s okupatorom. Tim različitim neprijateljima suprotstavlja se Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije (NOVJ) koja okuplja ”najbolje sinove” srpskog, muslimanskog i hrvatskog naroda i štiti civilno stanovništvo, bez razlike u pogledu njihove vjere ili nacionalnosti. Ti se leci pozivaju i na tradicionalna načela ”komšiluka”. Naprimjer, u 1941. godini, jedan partizanski odred obraća se svojoj ”braći” i ”komšijama” i obećava im: ”mi ćemo opet biti komšije”. Letak jednog drugog partizanskog odreda spominje ”braću koji su do juče živjeli u susjetstvu u najboljim odnosima”.

U narednim godinama, širenje oslobođenih teritorija na područja naseljena muslimanskim i hrvatskim življem omogućuje partizanima da praktično pokažu svoju odanost bratstvu jugoslavenskih naroda. U novembru 1942., nakon zauzimanja grada Bihaća i muslimanske Cazinske krajine , KPJ ističe da je ”narod vidio da naša vojska ne istrebljuje nevini svijet, da ona ne pljačka, da ne ruši džamije i crkve, da ne vješa hodže i svećenike, nego da i muslimanima i Hrvatima i Srbima donosi slobodu, da pušta svemu narodu bez razlike da sam uzme svoju sudbinu u svoje ruke”. Šest mjeseci poslije, muslimanski i hrvatski pripadnici NOVJ-a obraćaju se kolebljivim članovima svog naroda, insistirajući na činjenici da u partizanskom pokretu već ima mnogo muslimanskih i hrvatskih boraca. Povrh toga, jamče i sigurnost muslimanskih i hrvatskih izbjeglica koji su pobjegli iz privremeno oslobođenih gradova poput Bosanske Krupe, Sanskog Mosta ili Prijedora, prije nego što dodaju da su mnogi od njih ponovo u svojim kućama i da su već vratili svoju imovinu.

Boreći se za novu zajednicu jugoslavenskih naroda, partizanski pokret s jednakom oštrinom osuđuje zločine njemačkih i italijanskih okupatora kao i hrvatskih ustaša i srpskih četnika. Tako u jednom proglasu iz augusta 1941. godine, KPJ Bosne i Hercegovine piše o ”užasnom krvoproliću i pokoljima koje izvršiše, a i danas vrše, kukavne sluge Hitlera, mrske izdajice hrvatskog naroda – ustaše” i u tome vidi pokušaj prljanja ”časnog hrvatskog imena” kao i pokušaj izazivanja netrpeljivosti između Srba, Muslimana i Hrvata. Na te se teme nailazi u letku rasparčavanom 1942. godine u području Drvara, koji optužuje Pavelića da pretvara Hrvate u dželate srpskog naroda, a okupatore da pothranjuju međunacionalnu mržnju:

”Srpska, hrvatska i muslimanska sela gore zapaljena od hrvatskih, muslimanskih i srpskih ruku. Naši vjekovni neprijatelji našim vlastitim rukama hoće da ostvare svoj davnašnji san – uništenje svih slavenskih naroda. Talijanski okupatori govore Srbima da su protiv Hrvata i Muslimana, a tamo gdje je većina Hrvata da su protiv Srba. U stvari oni ne žele slogu ni samih Srba, ni samih Hrvata i Muslimana, a najmanje i Srba i Hrvata i Muslimana. Naprotiv, oni nastoje da što više zavade naše narode, da stvore što veću neslogu među nama kako bi nas onda lakše do kraja porobili i kao Slavene uništili.”

Na sličan način partizani osuđuju izdaju i zločine srpskih četnika. Tako drugi letak s područja Drvara opisuje način na koji su se četničke vođe pomirili sa Italijanima i ostavili narod u rukama ustaških zločinaca. Za autore tog teksta koji se obraća Srbima, Muslimanima i Hrvatima, ”fašistički razbojnici i ustaške palikuće svim silama nastojali su da vas zavade i bace u bratoubilački rat”, a u tome im pomažu ”četnički plaćenici, srpske ustaše [koji] pokušavaju da ponovo stvore jaz, da još više razviju mržnju bratskih naroda naše zemlje”.

Partizani ne samo da osuđuju međunacionalno nasilje u Bosni i Hercegovini, nego pokušavaju i da ga objasne. Iako pridaju veliki značaj ”komšiluku”, potpuno su svjesni međunacionalnih konflikata koji obilježavaju historiju ove pokrajine. Pripisuju ih vjekovima osmanske pa onda austrougarske okupacije kao i dvadesettrogodišnjoj srpskoj hegemoniji za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Tako tokom prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, 25. i 26. novembra 1943. srpski komunist Rodoljub Čolaković konstatuje da ”kroz vjekove smo bili tuđi robovi, a povrh toga jedni drugima nekad dželat, a nekad žrtva”. Musliman Osman Karabegović dodaje da su ”svi, koji su vladali Bosnom i Hercegovinom od Osmanlija pa preko Austrije sve do protivnarodnih režima u Jugoslaviji, predavali u nasleđe jedni drugima sva ona zločinačka i podla sredstva zavade i međusobnog trvenja Srba, Hrvata i Muslimana […], da bi se sve to, okupacijom naše zemlje [u 1941. godini], odrazilo na bosansko-hercegovačkim prilikama i da bi najšire narodne mase Bosne i Hercegovine krvavo ispaštale te dane prošlosti”.

Na tu se mračnu stranu historije Bosne i Hercegovine nailazi i u Glasu, organu narodnooslobodilačkog pokreta u Bosanskoj krajini. U više navrata, ove se novine prisjećaju krvavih događaja koji su u međuratnom periodu pratili izborne kampanje, te takvim primjerima međunacionalnog razdora suprotstavljaju bratsku atmosferu partizanskih skupova. U oktobru 1943., prilikom konferencije sazvane za izbor narodnooslobodilačkog odbora (NOO) za Bosansku krajinu, Glas piše:

”I prije rata, međusobno zavađani od onih kojima nikada nije ležalo na srcu dobro naroda, sastajali su se na političkim zborovima i konferencijama stranački podvojeni Srbi, Hrvati i Muslimani, da bi se jaz između njih poslije političkih skupova uvijek još više produbljivao. Danas, poslije tolikih stradanja sve naše braće, poslije poniženja i mučenja svih rodoljubivih Srba, Hrvata i Muslimana od strane švapskih dželata i njihovih pomagača, uvidjeli su potrebu čvrste sloge i jedinstva, potrebu oružanog bratstva, i aktivne borbe svih sinova Krajine. Tim duhom bila je prožeta čitava konferencija. Na ovoj konferenciji udarani su temelji rada na narodnom jedinstvu Srba, Hrvata i Muslimana i još jačem angažovanju svih narodnih snaga u narodno-oslobodilački pokret.”

U svim tim dokumentima partizani stavljaju Muslimane u ravnopravan odnos sa Srbima i Hrvatima kao jedan od tri konstitutivna naroda bosanskohercegovačkog društva, ali često pišu naziv ”musliman” malim ”m”, što je pokazatelj da se ustručavaju priznati Muslimane kao zasebnu naciju.

30.08.2023

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.