Titovi partizani

Titovi partizani

Udruženje za modernu historiju je objavilo knjigu „Kod Titovih partizana: komunisti i seljaci u Bosanskoj krajini 1941-1945.“ autora Xaviera Bougarela. Šta stvarno znamo o Titovim partizanima, najvažnijem oružanom pokretu otpora u okupiranoj Evropi? Postoje mnogobrojna djela iz komunističkog perioda posvećena partizanskom pokretu, ali je ta literatura umnogome prevaziđena. Ova knjiga se ne bavi vojnom historijom partizana, čak iako se NOVJ redovno pojavljuje u zapisnicima i izvještajima KPJ-a i NOO-ova u vezi sa mobilizacijom novog ljudstva, snabdijevanjem hranom ili s djelatnošću vojnih sudova. Historija partizana predstavljena u ovoj knjizi je istovremeno politička i lokalna historija, usredsređena na regiju Bosanske krajine, koja otkriva političku praksu na koju se nailazi i u ostatku jugoslavenskog prostora. Činjenica da je Bosanska krajina glavno uporište partizanskog pokreta tokom Drugog svjetskog rata objašnjava njenu ulogu koja uveliko prevazilazi vlastite geografske granice.

Xavier Bougarel je istraživač u Centru za turske, osmanske, balkanske i srednjoazijske studije u Parizu i stručnjak za historiju islama na Balkanu i ratove na Balkanu tokom 20. stoljeća. Do sada je uredio nekoliko zbornika naučnih radova (o Srebrenici, o novim identitetima na Balkanu), a objavio je i više knjiga, od kojih su neke prevedene i na naš jezik. Prije nekoliko godina je prvo u Beogradu, a potom u Sarajevu, objavljena knjiga pod naslovom Bosna: Anatomija rata, a Udruženje za modernu historiju je u prijevodu na bosanski objavilo njegove knjige pod naslovom Nadživjeti carstva. Islam, nacionalni identitet i politička lojalnost u Bosni i Hercegovini i Handžar divizija. Waffen-SS u Bosni 1943-1945..

13.04.2023

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.