Znanstveno utemeljena knjiga bez nostalgičnog pogleda na socijalizam i lažnog optimizma za političku budućnost

Znanstveno utemeljena knjiga bez nostalgičnog pogleda na socijalizam i lažnog optimizma za političku budućnost

Piše: Vera Katz

(povodom knjige Mirka Pejanovića, Bosna i Hercegovina – 30 godina od sticanja nezavisnosti. Izdavač: Udruženje za modernu historiju, 2023)

Knjiga akademika Mirka Pejanovića predstavlja zbornik njegovih studija, članaka, recenzija i osvrta, od kojih je jedan dio ranije objavljen.

Nakon autorove uvodne riječi knjigu čine četiri poglavlja i zaključak. U prvom poglavlju autor je obradio historijske pretpostavke i međunarodne okolnosti za stjecanje nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Polazeći od odluka ZAVNOBiH-a analizirana je politička praksa demokratskih snaga i ideja ravnopravnosti naroda u bosanskohercegovačkom društvu, a osvrnuo se i na osporavanja tih odluka na kraju socijalističkog perioda. Posebnim člankom je podsjetio na ulogu Džemala Bijedića u razvoju kako bosanskohercegovačkog, tako i jugoslavenskog društva portretirajući Bijedića kao političara, ali i kao ličnost sa širokim razumijevanjem prema ljudima. Sljedeći članak govori o razdruživanju jugoslavenskih republika, kada i Bosna i Hercegovina kreće ka demokratskom razvoju održavanjem višestranačkih izbora. To je bio put ka suverenom i nezavisnom državno-pravnom statusu Bosne i Hercegovine, a ujedno i početak udaljavanja od zavnobihovske ideje tolerantnog međunacionalnog života. Vrlo brzo nakon konstituiranja vlasti, o državno-pravnom statusu Bosne i Hercegovine zagovarala su se potpuno suprotstavljena mišljenja koje autor ovog članka detaljno analizira i objašnjava u vremenu koje Bosnu i Hercegovinu uvodi u četverogodišnji rat. Poseban članak je posvećen značaju Platforme o radu Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine za odbrambeno-oslobodilački rat, u kojem akademik Pejanović prezentira rad, kadrovske izmjene članova Predsjedništva i političke okolnosti u kojima je djelovala ova institucija. Četiri članka u prvom poglavlju knjige nude mnoštvo podataka, procesa i događaja koji su obilježili bosanskohercegovačku povijest u vremenu od Drugog svjetskog rata do agresije na Bosnu i Hercegovinu početkom devedesetih godina 20. stoljeća.

Drugo poglavlje također čine četiri članka pod zajedničkim naslovom Izazovi razvoja Bosne i Hercegovine krajem 20. i početkom 21. stoljeća. U ovom dijelu knjige autor podcrtava važnost Dejtonskog mirovnog sporazuma označavajući ga temeljnim dokumentom za teritorijalnu cjelovitost i državno postojanje Bosne i Hercegovine, zatim analizira geopolitičke promjene u Evropi i svijetu i njihov utjecaj na bosanskohercegovačku državu. Akademik Pejanović u posebnim člancima tematizira reformu Izbornog zakona i neophodnost provedbe integracijskih procesa za članstvo u Evropskoj uniji objašnjavajući mogućnosti koje bi se tim članstvom pružile Bosni i Hercegovini. Ovo drugo poglavlje prezentira čitateljima događaje i procese od kraja 1995. godine i zaustavljanja rata do danas aktualnih pitanja izmjene Izbornog zakona i ispunjavanja uvjeta za članstvo u evropskoj zajednici zemalja.

Treće poglavlje knjige tematizira razvoj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini na primjeru ustavno-pravnog položaja Grada Sarajeva poslije 1995. godine. U koautorstvu s Elmirom Sadikovićem akademik Pejanović je prezentirao suvremene teorije i prakse participativne demokracije u lokalnim zajednicama. Sljedeća dva članka posvećena su mogućnostima promjene institucionalnog i ustavno-zakonskog položaja teritorijalne reorganizacije Grada Sarajeva tijekom procesa evropskih integracija. Posljednja studija u ovom poglavlju prezentira analizu rezultata provedenog empirijskog istraživanja u okviru projekta Ustavno-pravni i zakonski položaj Grada Sarajeva, napisan u koautorstvu s Elmirom Sadikovićem. Sva četiri članka nude detaljan pregled brojnih aktualnih pitanja koja se odnose na glavni grad Bosne i Hercegovine i njegov položaj u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.

U posljednjem poglavlju akademik Pejanović je recenzirao i predstavio šest knjiga koje se odnose na suvremeno doba bosanskohercegovačke historije, a to su: Referendum građana Bosne i Hercegovine: između prošlosti i budućnosti, autorice Ajle Valjevac; Mostar (kronika destrukcije 1990-1992) – dolazi rat, Roka Markovine; Bosna i Hercegovina – naša domovina, Franje Topića; Država Bosna i Hercegovina u fokusu, Denisa Bećirovića, Paradoksi direktne demokratije. Volja naroda i referendumski populizam, Elvisa Fejzića i Narod i nacija, Slave Kukića.

Knjigu akademika Mirka Pejanovića Bosna i Hercegovina – 30 godina od sticanja nezavisnosti čine članci, studije, recenzije i osvrti koje je autor izabrao iz svoje bogate znanstvene bibliografije te u svakom od njih jasno je predstavio svoja stajališta o događajima i ličnostima u vremenu od devedesetih godina 20. stoljeća do aktualnih pitanja današnje bosanskohercegovačke stvarnosti i sa perspektivom ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Mada su neki članci ranije publicirani, objedinjeni u ovoj knjizi na jednom mjestu pružaju brojne podatke, objašnjavaju događaje i analiziraju procese u bosanskohercegovačkom društvu. Osim prvenstveno stručnoj javnosti, knjiga će biti korisna studentima, učenicima gimnazije u izbornoj nastavi kao i široj publici u stjecanju znanja o suvremenoj bosanskohercegovačkoj prošlosti, ali i o sadašnjosti. Ono što čini ovu knjigu važnom jeste njena znanstvena utemeljenost jer je oslobođena nostalgičnog pogleda na socijalizam, ali i lažnog optimizma za političku budućnost ulaska Bosne i Hercegovine u zajednicu evropskih zemalja.

16.03.2023

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.