Žene i rad

Žene i rad

U okviru Ljetne škole ANDEM na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu će se održati okrugli sto o temi „Žene i rad“.

Temu rodne ravnopravnosti je teško omeđiti, budući da se ona odnosi na sve dimenzije života. Jedna od dimenzija koja obuhvata najveći broj odraslih osoba odnosi se na rad: kako radimo, koliko se naš rad vrednuje, kada se ne vrednuje i kako na to utiče naš rod? Okrugli sto Žene i rad nastojaće da osvetli ova pitanja iz ugla nekoliko disciplina: ekonomije, prava, sociologije i istorije. Ukrštanjem pristupa, namera nam je da zajedno promislimo vezu između roda i rada, da razumemo kakva je veza između proizvodnje i društvene reprodukcije čiji su glavni nosioci žene, kako je rad pravno regulisan, a kako se ekonomski dereguliše. Želimo da propitamo poziciju radnih žena u Srbiji danas i da je postavimo u istorijsku perspektivu. Cilj nam je da sa našim sagovornicama razmotrimo ulogu kapitalizma u rodnoj svakodnevici koja nejednako deli privatno i javno, ali i da razvidimo kako je bilo u doba socijalizma.

Učesnice:

Ljubinka Kovačević (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu),

Marija Jovanović (Ana i Vlade Divac fondacija),

Nada Sekulić (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu),

Sonja Avlijaš (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu),

Vera Gudac Dodić (Institut za noviju istoriju Srbije).

Razgovor će moderirati Adriana Zaharijević i Krisztina Rácz (Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu).

Okrugli sto će se održati 22. 9. 2022. od 14:30. sati na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Kraljice Natalije 45, Beograd.

Izvor: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

21.09.2022

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.