Postimperijalna historija Balkana

Postimperijalna historija Balkana

„Der Balkan im 20. Jahrhundert. Eine postimperiale Geschichte“ nova je knjiga o historiji Balkana, koja unosi novinu u istraživanju komplicirane historije balkanskih zemalja. Knjiga se fokusira na historiju 20. stoljeća, nakon rušenja Osmanskog i Habsburškog carstva na kraju Prvoga svjetskog. Kako su se u proteklih stotinu godina nacionalne države, izrasle ne ruševinama velikih carstava, odnosile prema imperijalnom nasljeđu? Da li su asimilacija i protjerivanje tokom 20. stoljeća uspjele izbrisati to nasljeđe? Da li savremene nacionalne države na Balkanu i danas nastavljaju tradiciju velikih carstva? U čemu se ogleda kontinuitet savremenih nacionalnih država sa srušenim imperijama? Kako se to manifestira u politici, društvu, ekonomiji i kulturi savremenih država na Balkanu? Koliko ima razlika, a koliko zajedničkih elemenata u pojedinim balkanskim državama u odnosu na imperijalno nasljeđe?

Ova knjiga je posebno važna danas kada se na Balkanu ponovo promoviraju tradicije imperija srušenih prije stotinu godinu.

Oliver Jens Schmitt je profesor na Univerzitetu u Beču i objavio je više knjiga iz historije Balkana.

Izvor: historiografja.hr

Opšinije o knjizi i Ovdje

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.