Istorija XX veka

Istorija XX veka

Institut za savremenu istoriju iz Beograda je objavio novi broj časopisa Istorija XX veka. Članci objavljeni u ovom broju bave se raznum temama jugoslavenska historije 20. stoljeća, pri lemu se dva rada tiču izravno historije Bosne i Hercegovine. Draženko Đurović se u članku PROBLEM NACIONALNOG OPREDJELJENJA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH MUSLIMANA 1945–1954: IZMEĐU POLITIKE KPJ/SKJ I OSJEĆAJA PRIPADNOSTI „TURSKOJ VJERI“ bavi problemom nacionalnog izjašnjavanja i identifikovanja bosanskohercegovačkih muslimana tokom prve decenije života socijalističke Jugoslavije. Autor analizira protivrječan karakter politike Komunističke partije Jugoslavije i identitetskih osjećanja muslimanskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, te ukazuje na određene posljedice tog političkog kompleksa. Rad je napisan na osnovu arhivskih dokumenata, prevashodno partijske provenijencije, štampe i relevantne literature.

Nikola Ožegović se u članku ZEMLJOTRES U BANJALUCI I BOSANSKOJ KRAJINI 1969. GODINE bavi katastrofalnim zemljotresom koji je oktobra 1969. pogodio Banjaluku i široko područje Bosanske Krajine (oko 20% teritorije SR Bosne i Hercegovine). Na osnovu arhivske građe koja je nastajala od opštinskog pa do saveznog nivoa, kao i odgovarajuće literature, prikazani su ključni momenti prirodne katastrofe, neposredne posljedice i osnovni rezultati dugogodišnje obnove. Problem obnove Bosanske Krajine je postao dio političke krize u odnosima bosanskohercegovačkog i saveznog rukovodstva. Katastrofa se poklopila sa vremenom u kome je sve više do izražaja dolazio „republički etatizam“, to jest težnja ka jačanju suverenosti jugoslovenskih republika, što se pokazalo i na bosanskohercegovačkoj političkoj sceni.

Čitav broj je dostupan na internet stranici časopisa.

03.08.2022

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.