GENOCID U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ NA SLIKAMA

GENOCID U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ NA SLIKAMA

Izdavačka kuća „Farbrika knjiga“ iz Beograda objavila je knjigu „GENOCID U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ NA SLIKAMA. FOTOGRAFIJE ZVERSTAVA I SPORNO SEĆANJE NA DRUGI SVETSKI RAT U JUGOSLAVIJI“, autora Jovana Bajforda. Knoigu je sa enleskoga jezika prevela Slobodanka Glišić.

“Ova knjiga nastoji da popuni neke praznine u postojećoj literaturi analizom vizuelne kulture zverstava u bivšoj Jugoslaviji. Njena glavna tema su istorija i politika vizuelnog predstavljanja najkrvavijeg, ali i najkontroverznijeg događaja iz vremena nacističke okupacije Jugoslavije, događaja koji je u političkom smislu prouzrokovao i najveće podele – reč je o genocidnom nasilju nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Knjiga istražuje kako su ustaška zlodela predstavljana na javnim izložbama, u dokumentarnim filmovima, knjigama i štampi od 1945. godine do danas, s posebnim osvrtom na političku dimenziju slika zverstava. Ona ukazuje na to kako su fotografije ustaških zločina, u različitim vremenima i među raznim zajednicama sećanja i zainteresovanim stranama, selektivno korišćene s ciljem da rade različite stvari: da neposredno posle rata opravdaju odmazdu nad kolaboracionistima i drugim saradnicima okupatora, da potkrepe diskurse o nacionalnom jedinstvu koji su bili temelj socijalističke Jugoslavije ili da u postkomunističkoj eri služe kao oslonac različitih nacionalističkih programa i postanu deo ‘pripreme’ jugoslovenskih ratova iz 90-ih godina.”

Jovan Bajford je profesor psihologije i istorije na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji. Bavi se interdisciplinarnim studijama društvenih i psiholoških aspekata zajedničkih uvjerenja i kolektivnog sjećanja, te odnosom između psihologije i istorije uopšte. Autor je knjiga i tekstova o teorijama zavjere, antisemitizmu i sjećanju na Holokaust.

Autor je o ovoj knjizi govorio i za časopis Historia Moderna.

Izvor: Fabrika knjiga.

Odjeci: Peščanik i portal historiografija.hr.

28.07.2022

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.