Kako je Habsurška Monarhija integrirala osmanski pravni sistem u Bosni i Hercegovini

Kako je Habsurška Monarhija integrirala osmanski pravni sistem u Bosni i Hercegovini

Centra za Austrijske studije Univerziteta Minnesota je objavio 53. broj časopisa Austrian History Yearbook. Članci se bave habsburškom vojnom historijom od sredine 18. do sredine 19. stoljeća, pitanjima specifične subkulture analizom uticaja koje su imale Francuskinje, koje su kao guvernante i učiteljica dolazile na plemićke dvorove u Češkim zemljama 18-19. stoljeća i brojnim drugim pitanjima.

Za historiografiju u BiH je posebno važan članak „Contesting Juridical Authority: Sharia, Marriage, and Morality in Habsburg Bosnia and Herzegovina“ u kojem Ninja Bumann analizira na koji način je Habsurška Monarhija nakon 1878. integrirala postojeći osmanski pravni sistem u Bosni i Hercegovini. Transformacija šerijatskih sudova koja je uslijedila dovela je do toga da im je data “posebna nadležnost” u oblastima muslimanskih brakova i razvoda, što je, zauzvrat, pokrenulo nekoliko pravnih izazova, poput toga kako se (ako uopće) mogu krivično kažnjavati “odbjegle” supruge i nezakoniti brakovi. Ovaj članak analizira kako su takvi pravni izazovi bili endemski za „prevođenje“ i transponovanje osmanskih koncepata prava, braka i morala u novom administrativnom okruženju. Prateći ove diskusije postaje jasno da su islamsko i osmansko pravno razumijevanje reinterpretirani strateški s ciljem da se podrže različita gledišta o tome kako bi se islamsko pravosuđe moglo najbolje integrirati u ( pretežno hrišćansku) Habsburšku monarhiju.

Čitav broj je dostupan Ovdje.

20.07.2022

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.