Između zajedničke istorije i konfliktnih identiteta

Između zajedničke istorije i konfliktnih identiteta

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu organizira panel diskusiju „Između zajedničke istorije i konfliktnih identiteta.“

Tokom ove panel diskusije, razgovaraćemo o upotrebi prošlosti za stvaranje trenutne identitetske politike, kao i o mogućnosti i korisnosti korišćenja narativa o zajedničkoj istoriji i kulturnoj bliskosti za pomirenje i bolju budućnost. Pored toga, razmatraće se uloga istorijskog revizionizma, te uloga samih istoričara u tumačenju ključnih istorijskih događaja. Najzad, osvrnućemo se i na ulogu sećanja u težnji da se premoste senke prošlosti, nesporazumi i prošle nepravde koje su obeležile i koje i dalje obeležavaju društvene i političke odnose u našem regionu.

Učesnici:

Prof. dr Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Dragan Markovina, istoričar i nezavisni istraživač

Dr Ruža Fotiadis, naučna saradnica, Humbolt Univerzitet u Berlinu

Prof. dr Adnan Prekić, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Moderator:

Dr Milivoj Bešlin, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu: Regionalni naučni centar Novi Sad

Diskusija će biti 26. juna 2022. u 11:00 sati u prostorija Studentskog kulturnog centra Fabrika u Novom Sadu.

Izvor: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

Odjeci: historiografija.hr.

24.06.2022

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.