Kako danas gledamo na Tita?

Kako danas gledamo na Tita i na šta mislimo kada govorimo o Titu? Šta Tito simbolizira? Kako se Tito percipira u javnosti? Da li su jugonostalgičari oni koji se u pozitivnom smislu sjećaju Tita? Zašto neki još uvijek percipiraju Tita kao negativnu ličnost? Da li Bosna i Hercegvoina ima više razloga da se sjeća Tita u pozitivnom ili negativnom smislu? Da li koncept međuetničke saradnje iz „Titova doba“ delegitimira savremene političke elite koje svoj legitimitet crpe iz koncepta etničke konfrontacije? Da li je nešto ostalo od Titovog političkog nasljeđa?

O tome piše Husnija Kamberović u tekstu dostupnom Ovdje

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.