KUGA U EVROPI

Kuge su bile čest gost u historiji čovječanstva. Marie-Janine Calic u knjizi Südosteuropa. Weltgeschichte einer Region, koju će ove godine u prijevodu na bosanski jezik obaviti Udruženje za modernu historiju, između ostalog piše:

„Kuga je prvi put stigla iz Azije preko Krima u Evropu 1347, kada je svjetska trgovina u svojoj početnoj fazi spajala sve više ljudi i roba iz daleka. Moguće je da je i mongolska vojska, koja je 1346. opsijedala Kafu, prenijela kugu na Zapad. Brodovi su plovili sa svih strana noseći zaraženu robu sa jednog na drugi kontinent, a karavani su je raznosili po cijelom Orijentu. Za deset mjeseci od kada se pojavila, kuga je pokosila tri četvrtine stanovništva Krima i daljih naseobina. Sa trgovačkih brodova, epidemija se širila ka Carigradu i odatle prema Aleksandriji, Siciliji i po cijelom Mediteranu. Što su tjesnije bile trgovačke i putničke veze, kraći su bili intervali između epidemija. Tako je kuga od 14. stoljeća počela periodično da hara i jugoistočnom Evropom, da desetkuje stanovništvo i pustoši čitave regione. Sve do 19. stoljeća bakcil kuge je šetao sa trgovcima, vojnicima, diplomatima i hodočasnicima po dugim saobraćajnicama od Istanbula preko Jedrena ka Sofiji, Beogradu i dalje ka Ugarskoj i sjevernoj Evropi, ili brodovima ka Rodosu, Smirni, Mesini, Marseju i drugim mediteranskim metropolama.

Tekst o kugi dostupan na linku

Komentari

Samo registrovani korisnici mogu komentarisati. Prijavi se!

Nema komentara.